Pożegnanie absolwentów

25 kwietnia 2014

W piątek 25 kwietnia 2014 roku odbyła się w sali sportowo-widowiskowej ZS3 uroczystość pożegnania klas kończących naukę. Uroczyste spotkanie poprowadził wicedyrektor Jerzy Sasin, a część oficjalna odbyła się w obecności pocztu sztandarowego, złożonego głównie z uczniów klas 3LOL.

Pani dyrektor Elżbieta Michalik w przemówieniu podsumowującym m.in. zwróciła uwagę na historyczne akcenty – po raz dziesiąty w szkole ma odbyć się egzamin maturalny, w bieżącym roku ZS3 kończy pierwsza klasa LO o kierunku sportowym, a ponadto szkołę kończy ostatnia klasa Liceum Profilowanego, które – po 12 latach funkcjonowania – ulega wygaszeniu.

W imieniu rodziców głos zabrała przewodnicząca Rady Rodziców p. Dorota Cyma-Końska, dziękując nauczycielom za pracę a uczniom gratulując sukcesu, którego wyrazem jest świadectwo ukończenia szkoły. W imieniu klas pozostających w szkole do absolwentów zwrócili się Angelika Piecuska i Adam Wojtkowski. Pozdrowienia do obecnych skierował również ks. Andrzej Czyżewski, który wcześniej odprawił Mszę świętą w intencji młodzieży.

Wzorem lat ubiegłych uczniowie z najlepszymi wynikami w nauce w poszczególnych klasach otrzymali prawo do wpisu w „złotej księdze absolwentów”. W bieżącym roku szkolnym przywilej ten otrzymali: Patrycja Dawidzka i Martyna Mróz (obydwie uczennice otrzymywały stypendium premiera) oraz Anita Maciejewska, Marzena Deputła, Paweł Soliwoda i Weronika Świercz. Szczególnie wyróżniono w czasie uroczystości osoby zaangażowane w działalność Koła Młodych Twórców „Kometa”, gazetki szkolnej, a przede wszystkim – sportowców, którzy otrzymali okolicznościowe statuetki.

W bieżącym roku szkolnym w ZS3 naukę ukończyło 165 uczniów w 6 klasach – 3LOI (wychowawca Alicja Usielska), 3LOL (wych. Agnieszka Kalinowska), 3LOS (wych. Grażyna Witkowska), 3E A (wych. Emilia Pietrzykowska), 4TE (wych. Katarzyna Szymańska), 4TI (wych. Elwira Sawicz Bakuła). Uczniowie wykorzystali sposobność do podziękowania za trud pracy wychowawców i nauczycieli.

Przed nami matura – życzymy SZCZĘŚLIWEJ DROGI …

AMM

Odnośniki