Pożegnanie klas maturalnych

29 kwietnia 2019

W piątek 26 kwietnia 2019 roku odbyła się w hali sportowej uroczystość z okazji zakończenia nauki w klasach maturalnych. Ogółem 8 oddziałów ukończyło szkołę. Maturzyści z ulgą przyjęli wiadomość, że mimo trwającego strajku nauczycieli, udało się na czas dokonać klasyfikacji uczniów. W bieżącym roku ogółem 219 osobom wręczono świadectwa ukończenia LO lub technikum. Uroczystość poprowadził wicedyrektor Jerzy Sasin, a przemówienie podsumowujące trzy lub cztery lata nauki wygłosiła pani Elżbieta Michalik, która m.in. przedstawiła zbiorcze wyniki nauki i frekwencji uczniów oraz zaprezentowała uczniów z najwyższymi wynikami.

Uczniowie z najwyższymi wynikami w nauce w poszczególnych oddziałach uzyskali prawo dokonania wpisu w „złotej księdze absolwentów” (umieszcza się tam fotografię wybranej osoby i krótki jego wpis). W bieżącym roku przywilej ten uzyskały następujące osoby:

Oddział Imię i nazwisko
3LOT Karolina Kownacka
3LZB Karolina Weronika Maliszewska
3LOE Gabriela Filipczak
3LOE Oliwia Wyszyńska
3LOL Joanna Urbaniak
3LZA Anna Aleksandra Wyrzykowska
4TE Karolina Patrycja Czyż
3LOI Jakub Grodzicki
4TI Sebastian Abramczyk

Przy stole prezydialnym zasiedli oprócz dyrekcji, wychowawcy klas maturalnych, tj.:

3LOL Kalinowska Agnieszka
3LOI Rogulski Wojciech
3LOE Królikowska Magdalena
3LZA Chmielińska Ewa
3LZB Ostrowski Krzysztof
3LOT Wydryszek Agnieszka
4TE Pietrzykowska Emilia
4TI Usielska Alicja

Wychowawcy w obecności pani dyrektor wręczyli uczniom nagrody książkowe (średnia w LO min. 4,50 a w technikum – 4,30), które uzyskali:

1 Karolina Kownacka 3LOT
2 Justyna Molska 3LOT
3 Karolina Weronika Maliszewska 3LZB
4 Gabriela Filipczak 3LOE
5 Oliwia Wyszyńska 3LOE
6 Joanna Urbaniak 3LOL
7 Anna Aleksandra Wyrzykowska 3LZA
8 Karolina Patrycja Czyż 4TE
9 Magdalena Godlewska 3LOL
10 Jakub Grodzicki 3LOI
11 Ewa Kamińska 4TE
12 Katarzyna Świderska 3LOE
13 Aleksandra Turek 3LZA
14 Milena Konarzycka 3LOT
15 Zuzanna Julita Sarnacka 3LZB
16 Piotr Zdunek 3LZB
17 Małgorzata Wrzaszczak 3LOL
18 Paulina Sandra Idzkiewicz 3LOE
19 Ilona Jechna 4TE
20 Karolina Soból 4TE
21 Julia Wysocka 3LOE
22 Kasińska Anita 3LOT

Ponadto nagrody książkowe za wyniki w nauce otrzymali uczniowie technikum:

(z kl. 4TE)


Sobotka Dorota

Mielczarczyk Ewelina

Paź Kamil

(z klasy 4TI)

Sebastian Abramczyk
Hubert Kukwa

Ponadto wręczono nagrody za różne kategorie aktywności i osiągnięć uczniowskich.

Nagrody dla absolwentów ZS3 – statuetki za osiągnięcia sportowe (za reprezentowanie szkoły w zawodach

sportowych):

Piotr Ampuła 3LOT
Hubert Kukwa 4TI
Karolina Rociek 3LOE
Karolina Turek 3LZA
Patryk Kulesza 4TI
Alicja Sarosiek 3LOE
Katarzyna Rozenek 3LZA
Aleksandra Nowicka 3LZB
Piotr Zdunek 3LZB
Joanna Puchalska 3LOE
Ilona Jechna 4TE
Patryk Mróz 4TE
Katarzyna Świderek 3LOE
Mikołaj Głosek 3LOE
Cyryl Pieńkos 3ZSB
Kamil Paź 4TE
Daniel Ponichtera 4TI
Małgorzata Wrzaszczak 3LOL
Aneta Żurawska 4TE
Karolina Maliszewska 3LZB
Jakub Orłowski 3LZB
Adrian Jachacy 4TE
Michał Szymański 4TE
Patrycja Wojciechowska 3LZB
Aleksander Purgacz (statuetka za szczególne osiągnięcia sportowe) 3LOE

Za pracę na rzecz Fundacji DKMS – Misją Fundacji jest znalezienie dawcy dla każdego pacjenta na świecie potrzebującego przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych

Lp1. Nazwisko i imiona Dane oddziału
Grzywacz Sandra Luiza 3LZB
Brejnak Izabela 3LZB
Nowicka Aleksandra 3LZB
Wojciechowska Patrycja 3LZB
Garbacz Magda 3LZA
Nowosielska Olga 3LZA
Depta Patrycja 3LZA
Gadomska Gabriela 3LZA
Wyrzykowska Anna Aleksandra 3LZA
Turek Aleksandra 3LZA
Rozenek Katarzyna 3LZA
Jaworska Natalia 3LZA

Nagrody za pracę w wolontariacie

Lp. Nagrody za wolontariat: Klasa
Małgorzacie Abramczyk 3 LOL
Oliwii Ausfeld 3 LOL
Kindze Czyż 3 LOL
Klaudii Danielskiej 3 LOL
Wiktorii Dąbkowskiej 3 LOL
Wiktorii Gajewskiej 3 LOL
Magdalenie Godlewskiej 3 LOL
Natalii Jarosik 3 LOL
Kalinie Kur 3 LOL
Patrycji Mróz 3 LOL
Wiktorii Pamrowskiej 3 LOL
Weronice Reludze 3 LOL
Weronice Sadowskiej 3 LOL
Natalii Sobolewskiej 3 LOL
Julii Szydlik 3 LOL
Joannie Urbaniak 3 LOL
Weronice Wiśniewskiej 3 LOL
Karolinie Kownackiej 3LOT
Justynie Molskiej 3LOT
Anicie Kasińskiej 3LOT
Karolinie Czyż 4 TE
Klaudii Pieńczuk 4 TE
Anecie Żurawskiej 4 TE
Ilonie Jechnie 4 TE
Ewelinie Mielczarczyk 4 TE
Karolinie Żuberek 4 TE
Dorocie Sobotce 4 TE
Patrycja Mróz 4 TE
Aleksandrze Turek 3LZA
Natalii Jaworskiej 3LZA
Luizie Banasiak 3LZA
Annie Wyrzykowskiej 3LZA

Za pracę w gazetce szkolnej „Echo Trójki”

Karolina Kownacka 3 LOT
Aleksandra Piątek 3 LOT
Aleksandra Uścian-Szaciłowska 3 LOT
Małgorzata Abramczyk 3 LOL
Aleksandra Turek 3 LOA

Za pracę w samorządzie i poczcie sztandarowym

Piotr Zdunek 3LZB
Karolina Maliszewska 3LZB
Mateusz Tryfon 4TI
Oliwia Bobowska 3LZB
Wiktoria Pamrowska 3LOL
Wiktoria Dąbkowska 3LOL
Weronika Wiśniewska 3LOL
Weronika Reluga 3LOL

W imieniu klas młodszych odchodzących ze szkoły absolwentów pożegnała Wernika Piątek z klasy 2LZA. Po uroczystym wyprowadzeniu pocztu sztandarowego (po raz ostatni wystąpili w nim maturzyści), zaprezentowano przygotowany przez uczniów klas młodszych krótki program artystyczny w wykonaniu:

Aleksandry Zawadzkiej klasa 2LOI

Magdaleny Witkowskiej 2LOI

Sylwii Grzegorczyk 2LOI

Łukasz Najmoła 1 LOL

Odnośniki