Praktyka zagraniczna uczniów i nauczycieli ZS3 w Irlandii w 2022 roku

15 września 2022

W ramach Programu Erasmus+ uczniowie oraz nauczyciele kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie uczestniczyli  w praktykach zagranicznych zrealizowanych dzięki funduszom europejskim. Projekt pt. „Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego w 2021 r otrzymał dofinansowanie za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Grupa 40 uczniów technikum ekonomicznego i informatycznego realizowała 4 – tygodniowe praktyki, natomiast 10 nauczycieli kształcenia zawodowego uczestniczyło tzw. job shadowing w Dublinie (Irlandia). Dodatkowo 2 absolwentów naszej szkoły realizuje 3 miesięczne praktyki w irlandzkiej firmie w sektorze informatycznym.

Zajęcia prowadzone były w grupach dla obydwu specjalności zawodowych w języku angielskim przez specjalistów z irlandzkich firm sektora IT oraz branży ekonomicznej. Ponadto uczestniczyli w zajęciach dzięki którym poznali wymagania irlandzkiego rynku pracy. Wyjazd łączył również elementy kulturowe i rekreacyjne. Dublin i okolice codziennie zaskakiwał swoimi urokami, niezwykłymi widokami, architekturą i przyrodą. Uczniowie uczestniczyli w bogatym programie kulturowym tj. wycieczka po Dublinie (Katedra Świętego Patryka, National Museum of Ireland, National Museum of Ireland, Phoenix Park, ) oraz poznawali ciekawe miejsca zlokalizowane w pobliżu Dublina jak: Półwysep Howth Head, Bray, Wodospady Powerscourt, Klify Moheru.  Dla każdego z nich dużym doświadczeniem była zarówno  4 – tygodniowa rozłąka z rodziną, jak i pobyt w otoczeniu o odmiennej kulturze i języku. Poważnym doświadczeniem była również podróż samolotem.

Wyjazd pozwolił uwierzyć w siebie, poszerzyć wiedzę zawodową z różnych dziedzin, nabrać biegłości i śmiałości w porozumiewaniu się w języku angielskim (szczególnym wyzwaniem były codzienne zakupy w sklepie, transport). Zdobyli nowe doświadczenia, poznali realne warunki pracy za granicą. Była to dla nich szkoła życia. Stali się bardziej samodzielni, pewni siebie, część z nich zaczęła rozważać nawet pracę za granicą lub studia. Uczniowie otrzymali zaświadczenia ukończenia praktyk zawodowych, Europass Mobilność. Była to niezapomniana przygoda zarówno dla nich jak i ich opiekunów, którzy starali się im pomagać  w każdej sytuacji. Koordynatorami projektu w ramach ZS Nr 3 byli p. Sylwia Ludwikowska i p. Grażyna Witkowska.

Równie wielkim wyzwanie było uczestnictwo nauczycieli kształcenia zawodowego w tzw. job shadowing. Nauczyciele podczas pobytu zapoznali się ze strukturą organizacyjną placówki szkolnej i jej systemem kształcenia, zasadami i sposobem kształcenia zawodowego uczniów, organizowania praktyk uczniowskich, a także zakresem współpracy z zakładami pracy. Uczestnicy wyjazdu obserwowali lekcje, zajęcia praktyczne, rezultaty realizacji projektów, poznali wyposażenie placówki kształcenia zawodowego. Uczestniczyli w szkoleniu z kompetencji miękkich prowadzonego przez Greka Adnonisa Vamykaris, który jest licencjonowanym coachem edukacyjnym.

Choć zaplanowane do realizacji mobilności uczniów i nauczycieli już się prawie odbyły (2 absolwentów wraca 24.09.2022 r.), projekt pt.„Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego w 2021 r” trwa nadal… Wdrażamy do praktyki szkolnej uzyskane rezultaty projektu.

Należy podkreślić, że organ prowadzący, tj. Urząd Marszałkowski w Warszawie corocznie wyraża zgodę na udział naszej szkoły w Programie ERASMUS+, a w bieżącym roku – na wniosek rodziców – Zarząd Województwa Mazowieckiego udzielił dodatkowego wsparcia na realizację zadania.

Uczniowie, jak i nauczyciele kształcenia zawodowego są wdzięczni, że nasza szkoła stwarza szanse rozwoju nie tylko poprzez zdobywanie wiedzy w kraju, ale również za granicą.

 

Sylwia Ludwikowska

Koordynator Projektu ERASMUS+

 

Odnośniki