Praktyka zawodowa 3TI5

28 marca 2022

Praktyka zawodowa kl. 3TI5

 

W dniach 28.02. – 25.03. 2022 roku, wraz z moimi rówieśnikami z klasy 3TI5 Zespołu Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie realizowaliśmy praktyki zawodowe w wybranych placówkach gospodarczych lub instytucjach. Celem praktyki zawodowej było zastosowanie i pogłębianie wiedzy i umiejętności opanowanych przez nas w szkole, w prawdziwych warunkach pracy. W trakcie realizacji programu praktyki powinniśmy doskonalić umiejętności wykonywania określonych zadań na poszczególnych stanowiskach pracy. Realizacja praktyk miała ukształtować w nas właściwą postawę wobec pracodawców i pracowników oraz poznanie rynku pracy w zawodzie informatyka. Mieliśmy możliwość poznania praktycznych zastosowań informatyki i organizacji prac informatycznych w przedsiębiorstwach podczas wykonywania prac na rzecz użytkowników lub zleceniodawców.

Opanowaliśmy pracę w zakresie organizacji stanowiska pracy, przygotowania stanowiska komputerowego i urządzeń peryferyjnych do pracy, montażu i obsługi lokalnej sieci komputerowej oraz tworzenia aplikacji internetowych i baz danych oraz ich obsługi.

Jako praktykanci, byliśmy oceniani przez naszych opiekunów pod względem:

–  przestrzegania dyscypliny pracy

– przestrzegania przepisów bhp i ppoż.

– kultury osobistej i zawodowej

– kultury wobec przełożonych i współpracowników

– komunikatywności w relacjach interpersonalnych

– samodzielności podczas wykonywania zadań

– zaangażowania w realizację zadań

– jakości, solidności i rzetelności wykonywanej pracy

– organizacji stanowiska pracy oraz organizacji pracy własnej

– inicjatywy i chęci zdobywania nowej wiedzy i umiejętności praktycznych

            Uczniowie oceniają ten czas bardzo pozytywnie i cieszą się, że mogli spróbować swoich sił w rzeczywistych warunkach pracy. Przebywaliśmy w różnych przedsiębiorstwach, a do poparcia zadowolenia z przebiegu praktyk zawodowych moich kolegów i koleżanek przytoczę opinie przez nich napisane.

            ,,Ogólnie, jestem bardzo zadowolony z przebiegu całego miesiąca pracy i z pewnością mogę polecić te miejsce osobom, które nie wiedzą gdzie odbyć swoje praktyki”.

          Kacper P.

,,Nauczyłem się wielu nowych rzeczy, nową wiedzę mogłem poćwiczyć w praktyce. Codziennie otrzymywałem nowe ciekawe zadania związane oczywiście z moim zawodem”.

Dawid J.
 

„Wykonywane czynności odwzorowywały codzienne obowiązki pracownika, zlecano nam też zadania w celu zapoznania się z systemami informatycznymi oraz sprzętem (serwery, macierze dyskowe, drukarki, podzespoły komputerowe). W zakładzie pracy panowała przyjazna atmosfera, pracownicy zaangażowani w pomoc praktykantom”.

Aleksander G.

,,Oceniam praktyki pozytywnie, uważam że nauczyłem się dużo z praktycznego punktu widzenia jak i z części teoretycznej co w znacznym stopniu pomoże mi w zdaniu egzaminów zawodowych”

Mateusz W.

,,Wykonywaliśmy różnego rodzaju testy S.M.A.R.T, formatowanie, zerowanie, naprawę dysków twardych, diagnostykę drukarek(w tym wymiana fuzera), zrobiliśmy także własną lokalną sieć komputerową wraz z jej konfiguracją. Dogadaliśmy się także z opiekunem i został nam zapewniony wszelki potrzebny sprzęt do wykonania próbnych egzaminów praktycznych z kwalifikacji INF.02 z której w czerwcu mamy egzamin zawodowy”

Jakub R.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich instytucji państwowych i samorządowych, firm prywatnych i jednostek gospodarczych za przekazaną nam wiedzę, ogromną cierpliwość i pomoc w realizacji tego zadania. Praca u waszego boku pokazała nam jak naprawdę wygląda praca w naszym zawodzie.

Paweł Zdunek 3TI5

Odnośniki