PRAKTYKA ZAWODOWA KLASY 3TE5

10 grudnia 2021

W okresie od 15.11. do 10.12.2021 roku, uczniowie klasy 3TE5  Zespołu Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie realizowali praktyki zawodowe w wybranej przez siebie jednostce gospodarczej lub instytucji. Były to instytucje państwowe, samorządowe lub firmy prywatne. Celem praktyk było przede wszystkim nabycie wiedzy oraz umiejętności praktycznych, uzupełniających i pogłębiających wiedzę teoretyczną zdobytą w czasie nauki w szkole. Realizacja praktyk miała też na celu poznanie i ocenę przez uczniów rynku pracy oraz ukształtowanie właściwych postaw wobec pracodawców i współpracowników. Praca zespołowa, zapoznanie się z zachowaniami organizacyjnymi, zasadami funkcjonowania jednostki gospodarczej, przebiegiem procesów gospodarczych w jednostce, dokumentowaniem procesów gospodarczych, poznanie specjalistycznego oprogramowania używanego w danym przedsiębiorstwie/branży to tylko niektóre umiejętności nabyte przez praktykantów.

Praktyka odbywała się w siedzibie pracodawcy i obejmowała łącznie 140 godzin, po 7 godzin dziennie. Każdy z uczniów sumiennie wywiązywał się z obowiązków. Prace, które wykonywali uczniowie, odzwierciedlają uzupełnione dzienniczki praktyk, zwieńczone wysokimi ocenami wystawionymi przez opiekunów praktyk.

Młodzież pozytywnie ocenia odbytą praktykę. Dla klasy było to zupełnie nowe doświadczenie, zwłaszcza, że każdy uczeń przebywał w okresie praktyk w innym przedsiębiorstwie. Można to wywnioskować z opinii wyrażonych przez samych uczniów:

Zuzanna: „Mój opiekun praktyki zrobił wszystko, abym czuła się swobodnie w miejscu pracy oraz dążył do tego, abym zdobyła wiedzę zarówno praktyczną, jak i teoretyczną”.

Alicja: „Pierwszego dnia przeszłam szkolenie w zakresie BHP. Zapoznano mnie z regulaminami obowiązującymi w biurze. Obserwowałam pracę specjalistów, zapoznawałam się z obowiązkami na poszczególnych stanowiskach”.

Kamila: „Umiejętności, które nabyłam na pewno przydadzą mi się w dalszym rozwoju”.

Magdalena: „Do moich obowiązków należało segregowanie dokumentacji, pomoc przy wystawianiu faktur, wprowadzanie danych do Excela, poznałam takie programy jak Gratyfikant oraz Rokos.”

Karolina: ,,Praktyka zawodowa, którą odbyłam w Urzędzie Gminy była ciekawym doświadczeniem, przedsmakiem dorosłości. Praca u boku Pań z działu księgowości pozwoliła mi poznać pracę, jaką wykonuje się w tym dziale, poznałam ich obowiązki oraz systemy pracy. Dowiedziałam się jak ważna jest komunikacja pomiędzy poszczególnymi działami i osobami w Urzędzie, aby wszystko działało bez problemu. Czas spędzony na praktykach pokazał mi jak wygląda praca w tym organie”

            Dziękujemy jednostkom gospodarczym, instytucjom państwowym, samorządowym oraz firmom prywatnym za okazaną nam cierpliwość i troskę. Dziękujemy również za poświęcony nam czas i możliwość odbycia praktyki zawodowej. Czas spędzony na praktyce pokazał nam jak tak naprawdę wygląda praca ekonomisty.

Kamila Jachna, Alicja Kupczyk kl. 3TE5

Odnośniki