Program NOE: pierwszoklasiści w akcji profilaktycznej przeciw uzależnieniom

21 maja 2024

W dniu 21 maja uczniowie klas pierwszych naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć w cyklu spotkań profilaktycznych realizowanych w ramach programu NOE. Program ten ma na celu edukację młodzieży w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz promowanie zdrowego stylu życia. Jego głównym celem jest dostarczenie młodym ludziom wiedzy na temat skutków uzależnień oraz wykształcenie umiejętności, które pomogą im podejmować świadome i odpowiedzialne decyzje.

Uczestnictwo uczniów w spotkaniach profilaktycznych w ramach programu NOE było nie tylko cenną lekcją na temat uzależnień, ale również ważnym krokiem w kierunku budowania świadomej i odpowiedzialnej społeczności szkolnej.

Odnośniki