Projekt Future Perfect

16 marca 2024

W ramach Ogólnopolskiej Olimpiady „Zwolnieni z Teorii” uczniowie naszej szkoły: Kacper Kokoszka, Julia Romańska, Kamila Owsianka, Nikola Andrzejewska, Daria Dębek, Nina Rudnik, pod opieką Pani Doroty Jaszkowskiej rozpoczęli realizację projektu Future Perfect, jest to projekt podkreślający znaczenie języka angielskiego w przyszłości oraz na rynku pracy.

Zespół „Future Perfect” przeprowadził szereg działań, które udowodniły istnienie barier językowych w gminie Wyszków.

Anonimowa ankieta wykazała, że problemy z porozumiewaniem się w języku angielskim dotykają również młodych mieszkańców Wyszkowa. Wywiady z doświadczonymi nauczycielami języka angielskiego ujawniły, że program nauczania jest przesadnie teoretyczny, a zbyt mało praktyczny. Lekcje prowadzone w ten sposób uniemożliwiają uczniom rozwijanie swoich umiejętności i przezwyciężanie strachu przed mówieniem. Co więcej, liczne wywiady z lokalnymi przedsiębiorcami ujawniły, że osoby biegle porozumiewające się językiem angielskim mają większe szanse na uzyskanie lepszych oraz więcej płatnych miejsc pracy. Organizowane przez nich spotkania dotyczące studiowania za granicą oraz certyfikatów językowych pomogą młodzieży dowiedzieć się, jak zdobyć kwalifikacje wymagane na studia zagraniczne oraz jak wygląda proces rekrutacji, uczniowie zdobędą również porady dotyczące codziennego życia w innym kraju oraz jak stworzyć sobie swoją FUTURE PERFECT.

Przygotowane przez zespół zestawy dydaktyczne bazujące na maturalnych wymaganiach leksykalnych, zostaną przedstawione w jasny i interesujący sposób, pokonując barierę językową, wprowadzając innowacje, pozwolą na wykorzystanie języka angielskiego na lekcjach w praktyce, ćwicząc komunikacje. Zestawy będą niedługo dostępne.

Odnośniki