Projekt „Gra na start! Edukacja przedsiębiorcza młodzieży z wykorzystaniem gry planszowej.”

8 listopada 2021

8 listopada 2021 r.  uczniowie klas 1TR i 2TE Zespołu Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie, z inicjatywy p. Sylwii Ludwikowskiej i p. Eweliny Szczerba wzięli udział w projekcie „Gra na start! Edukacja przedsiębiorcza młodzieży z wykorzystaniem gry planszowej.” Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej z siedzibą w Gdyni z Narodowym Bankiem Polskim  w ramach programu edukacji ekonomicznej.

W ramach realizacji projektu uczniowie w sposób praktyczny, „na planszy”, poprowadzili działalność gospodarczą. Gra planszowa dała uczniom możliwość obserwacji  i zrozumienia mechanizmów zarządzania firmą w praktyce poprzez wcielenie się w rolę przedsiębiorców produkujących i sprzedających sprzęt sportowy w otoczeniu konkurencyjnym innych podmiotów na rynku. Dzięki udziałowi w zajęciach uczniowie zdobyli i poszerzyli swoją wiedzę na temat zakładania firmy i zarządzania nią. Uczestnictwo w zajęciach miało ponadto przyczynić się do rozbudzenia w uczniach zainteresowania tą tematyką i rozwijania postaw przedsiębiorczych, które w przyszłości zachęcą do prowadzenia własnego biznesu przez niektórych z nich.

Wykorzystanie gry planszowej stanowiło ciekawą alternatywę dla tradycyjnej lekcji z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej i okazało się ciekawym narzędziem do praktycznej nauki przedsiębiorczości. Ponadto uczniowie mieli możliwość kształtowania umiejętności współpracy w grupie, planowania, analizy, a także podejmowania decyzji i ponoszenia ich konsekwencji. Uczestnicy w/w projektu otrzymali zaświadczenia potwierdzające jego udział.

Opracowały:

 Ewelina Szczerba
Sylwia Ludwikowska

Projekt „Gra na start! Edukacja przedsiębiorcza młodzieży z wykorzystaniem gry planszowej.”

Odnośniki