Projekt „Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego w 2021 r.”

13 października 2020

Wspominaliśmy już, że projekt pt. Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego w 2021 r.” został zatwierdzony do realizacji i otrzymał dofinansowanie z Programu ERASMUS+. Umowa finansowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji została podpisana. Powoli będziemy wdrażać założenia wynikające  z tej umowy.

Zadania realizowane w ramach projektu mają na celu podnieść jakość pracy szkoły oraz pomóc skuteczniej zrozumieć i wdrożyć europejski wymiar edukacji.

Statystyka wygląda następująco:

40 uczniów klas II i III technikum ekonomicznego i informatycznego wyjedzie na miesięczne staże do Wielkiej Brytanii (Plymouth), staż w tzw. centrum treningowym;

2 absolwentów naszej Szkoły wyjedzie na trzymiesięczny staż do Wielkiej Brytanii (Plymouth), w angielskich firmach;

10 nauczycieli kształcenia zawodowego wyjedzie na dwutygodniowe szkolenia branżowe do Wielkiej Brytanii (Plymouth), w angielskich firmach.

Dość pokaźna grupa uczniów wyjedzie pod opieką 3 nauczycieli-opiekunów. Uczestnictwo ww. jest całkowicie bezpłatne. Uczestnicy projektu będą mieli zapewniony: przelot, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie i tzw. kieszonkowe.

Wszystkie wyjazdy będą realizowane w okresie wakacyjnym w 2021 r. Termin zakończenia projektu to: 31.10.2021 r.

Już wkrótce dowiecie się o harmonogramie projektu, zasadach rekrutacji, itd.

 

Koordynator projektu

                                                                                                  Sylwia Ludwikowska

Odnośniki