Projekt oparty na współpracy Forum Dialogu oraz Zespołu Szkół nr 3

19 grudnia 2017

Dnia 19.12.2017 roku odbyła się gra miejska przygotowana i przeprowadzona w ramach projektu opartego na współpracy Forum Dialogu oraz Zespołu Szkół nr 3 w Wyszkowie. W jego realizację zaangażowana była klasa 3 LEB wraz z opiekunem projektu p. Robertem Szulęckim jako wykonawcy. Z kolei uczniowie klasy 2 LOL wraz z opiekunami p. Adamem Mickiewiczem i p. Krzysztofem Ostrowskim – byli uczestnikami wycieczki.

O godzinie 9:00, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, uczestnicy spotkali się w sali nr 8 z wykonawcami projektu. Klasa 2 LOL została podzielona na trzy kilkuosobowe grupy oraz zostali poproszeni o wybranie swoich liderów. Zostały im przedstawione: główny motyw, zasady oraz planowany przebieg gry. Temat dotyczył Żydów zamieszkałych niegdyś w Wyszkowie i jego okolicach, a zadaniem grup było podążanie szlakiem, wyznaczonym przez klasę 3 LEB na podstawie miejsc ściśle związanych z ich życiem na terenie Wyszkowa.

Pierwsza grupa wyruszyła w drogę o godzinie 9:30, ich celem była Biblioteka Miejska oraz przygotowana tam wystawa o tematyce żydowskiej. Aby uniknąć spotkania grup w jednym miejscu, planowane były trwające 30 minut przerwy między opuszczaniem przez uczniów szkoły. Po wyjściu pierwszej grupy, która przyjęła nazwę ,,Białe Róże” uczniowie klasy 3 LEB przygotowali dla pozostałych osób zadanie polegające na narysowaniu mapy przedwojennego Wyszkowa. W międzyczasie po dwie osoby z grupy drugiej i trzeciej zostały poproszone, aby odpowiedzieć na pytania dotyczące ich poziomu wiedzy na ten temat. Uczniowie przyznali, że nie mieli pojęcia o tak licznej obecności ludności żydowskiej na terenie Wyszkowa i nie znali postaci takich jak np. Mordechaj Anielewicz. Dodali, że projekt i sama wycieczka zapowiadają się bardzo ciekawie. Grupa druga opuściła mury szkolne o godzinie 9:50, trzecia zaś  około 10:20.

Wystawa autorstwa pana Mirosława Powierzy dotycząca tematyki żydowskiej była bardzo dobrze przygotowana zarówno pod względem merytorycznym jak i  wizualnym. W jej realizacje zostali zaangażowani uczniowie klasy 3LEB. Grupy po wysłuchaniu faktów i ciekawostek z życia Żydów w Wyszkowie byli poproszeni przez przedstawicieli klasy 3 LEB do odpowiedzi na pytania, cztery osoby wytypowane zostały do zadania specjalnego, polegającego na ułożeniu wiersza w oparciu o usłyszane przed momentem informacje. Za wykonane zadania otrzymali określoną liczbę punktów. Po wykonaniu tych dwóch czynności wyruszyli oni w dalszą drogę, do następnego punktu, w którym przed wojną mieściła się synagoga. Czekały tam na grupę kolejne osoby z klasy 3 LEB, które przybliżyły uczniom historię tego miejsca oraz funkcję jaką pełniło w tamtych czasach. Grupa po wysłuchaniu wszystkich informacji została poproszona o kolejne odpowiedzi na kolejne pytania. Widać było, że członkowie grupy dobrze ze sobą współpracowali i uważnie słuchali przekazywanych informacji.

Następnym punktem gry miejskiej był pomnik poświęcony postaci Mordechaja Anielewicza, który znajduje się w pobliżu miejsca, gdzie przed wojną mieszkał przywódca powstania w getcie warszawskim.  Uczniowie udali się w tamtym kierunku. Po niespełna kilku minutach marszu wysłuchali opowieści, faktów i ciekawostek biograficznych. Następnie odpowiadali na zadane im pytania oraz rozwiązywali zagadki logiczne, nawiązujące do tematyki żydowskiej. Po wykonanym zadaniu grupy udały się na  dawny rynek wyszkowski. Dawniej większą część sprzedawców stanowili właśnie Żydzi. Następnie ruszyli w kierunku wyszkowskiego cmentarza żydowskiego – Kirkutu, który był ostatnim miejscem wycieczki.

Po przebyciu dość wymagającej trasy, dotarli do celu. Czekali tam na nich kolejni przedstawiciele klasy 3 LEB, którzy przybliżyli historię założonego na początku XIX wieku, a zniszczonego pod koniec  pierwszej połowy XX, cmentarza żydowskiego. Wysłuchali oni faktów i ciekawostek o tym miejscu, zapoznali się z pamiątkowymi tablicami oraz macewami, które przetrwały. Tym razem mieli za zadanie odnaleźć symbole żydowskie, które były umieszczane przez Żydów na płytach nagrobnych. Osoby obecne przy punkcie objaśniły uczniom znaczenie poszczególnych, zauważonych przez nich znaków, a następnie odpowiedzieli na pytania.

Po ostatnim zadaniu  grupy wyruszyły w drogę powrotną do szkoły. Uczniowie, po dotarciu na miejsce, zostali przywitani przygotowanymi przez klasę 3LEB plackami ziemniaczanymi, które były popularnym posiłkiem wśród ludności żydowskiej oraz gorącą herbatą i chałką z lemon curd. Uczestnicy wycieczki wraz z organizatorami i opiekunami odpoczywali w miłej atmosferze przy posiłku, podczas gdy liczone były zdobyte przez nich punkty. Wkrótce po zakończeniu posiłku, pan Robert Szulęcki podsumował grę miejską, a następnie głos zabrał wicedyrektor Adam Mickiewicz i mówił o znaczeniu Żydów w historii Wyszkowa. Następnie klasa 3 LEB ogłosiła zwycięzców, którymi została grupa trzecia, o wybranej przez siebie nazwie ,,Obwarzanki”. Zostali oni nagrodzeni upominkami w postaci książek tematycznych, dotyczących historii Wyszkowa. Zwieńczeniem całej akcji było obejrzenie filmu , w którym Bolesław Wolski syn przedwojennego burmistrza Wyszkowa Stanisława Wolskiego opowiada o latach wojennych spędzonych wraz z rodzina w Wyszkowie. Wspomina , również okoliczności uratowania przez jego rodziców dwóch zaprzyjaźnionych dziewczyn pochodzenia żydowskiego.

Szarmach Daniel

Kaczyński Piotr

Milczarczyk Dawid

Odnośniki