Projekt „Trening czyni mistrza-zagraniczne mobilności szkolnej kadry Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie w 2021 roku

29 września 2020

Miło nam poinformować, że projekt pt. „Trening czyni mistrza-zagraniczne mobilności szkolnej kadry Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie w 2021 roku” został zatwierdzony do realizacji i otrzymał dofinansowanie z projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczna, z doświadczeniem zagranicznym, otwarta na zmiany to potencjał, który przyczynia się do wysokiej jakości edukacji naszej szkoły. ZS3 pragnie być postrzegana jako placówka nowoczesna, oferująca wysoki poziom nauczania, dlatego też podejmuje trud aplikowania o środki unijne. I czasami nam się to udaje!

W projekcie zaplanowano uczestnictwo ośmiorga nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących w dwutygodniowych kursach doskonalących w Wielkiej Brytanii oraz trojga nauczycieli w analogicznych kursach w Niemczech. Nauczyciele języka niemieckiego i historii będą mogli szkolić się w Berlinie/Monachium poznając jednocześnie kulturę, zabytki i nawiązując kontakty międzynarodowe. Czworo nauczycieli języka angielskiego wyjedzie do Oxfordu (Wielka Brytania) by uczestniczyć w kursach metodycznych. Natomiast pozostałych czworo nauczycieli innych przedmiotów ogólnokształcących będzie miało możliwość zdobyć wiedzę i umiejętności w takich obszarach jak: ICT, nowoczesne strategie uczenia się. Łącznie w w/w kursach będzie uczestniczyć jedenaścioro nauczycieli kształcenia ogólnego. Wyjazdy odbędą się w okresie wakacyjnym w 2021.

                                                                                  

Opracowała:

                                                                            Sylwia Ludwikowska
-Koordynator projektu

Odnośniki