„Radium Girl” Teatru PAPAHEMA w Młodzieżowej Akademii Teatralnej

14 maja 2024

14 maja  2024 roku w DK Hutnik odbyło się w ostatnie w tym  szkolnym   przedstawienie w ramach Młodzieżowej Akademii Teatralnej. Klasy II LL i III LL wraz z opiekunami obejrzały żywiołowo zagrane i atrakcyjne wizualnie przedstawienie  Teatru PAPAHEMA  pt. „Radium Girl”. Twórcy w dynamiczny i groteskowy sposób przybliżyli  bogaty w paradoksy fenomen zjawiska, jakim jest Maria Skłodowska-Curie –  ikona współczesnej kultury. Spektakl oparty jest na kontrowersyjnym  życiorysie polskiej  noblistki.   

     Cel programu MAT Pan Hilary to   szeroko rozumiana edukacja kulturalna młodzieży, na którą złożyły się  realizowane na żywo przedstawienia teatrów połączone ze spotkaniami z twórcami teatru, historykami, psychologami. Młodzież miała okazję zapoznać się z realizacjami scenicznymi opartymi na lekturach szkolnych,  ale też poznała bardzo szerokie spectrum form teatralnych takich jak teatr żywego planu, monodram, teatr lalki, teatr lalki i aktora, teatr tańca czy pantomima. W ramach MAT uczniowie obejrzeli  11 przedstawień:

we wszystkich  klasach I : „Treny” Teatr Warszawskiego Centrum Pantomimy, „Hamlet”, „Vivat dell’arte”  Grupa Komedianty, „Szatnia” Teatr Przebudzeni,

–  klasie II LL : „Giaur”,  „Oskar i Róża” Teatr ITP, „Prawy sercowy” Teatr Agrafka, „Skłodowska .Radium girl” Teatr PAPAHEMA,

klasie III LL : „Every minute matherland” Teatr Trans-Atlantyk, „Trzy ćwierci do Śmierci”, „Bal w operze” Teatr Niezbędny,  „Skłodowska .Radium girl” Teatr PAPAHEMA.

Agata Zawadzka

„Radium Girl” Teatru PAPAHEMA w Młodzieżowej Akademii Teatralnej

Odnośniki