„Reaguj i wspieraj” Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość

20 stycznia 2021

Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie,

uprzejmie informujemy, że nasza szkoła bierze udział w programie „Reaguj, wspieraj”

 program został zaproponowany przez Kuratorium Oświaty w Warszawie we współpracy z NASK Państwowym Instytutem Badawczym, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, Komendą Stołeczną Policji, Urzędem Ochrony Danych Osobowych, Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Priorytetowym celem programu jest wspomaganie dzieci i młodzieży w nauce na odległość poprzez wyposażenie rodziców i nauczycieli w wiedzę i umiejętności przydatne w organizacji bezpiecznego procesu zdalnej edukacji. Program będzie realizowany w formie cyklu webinarów dedykowanych rodzicom i kadrze pedagogicznej, emitowanych na kanale YouTube.

 

Zakładana jest realizacja 3 webinarów dla rodziców oraz 3 dla nauczycieli i środowiska edukacyjnego prowadzonych przez ekspertów tematycznych. Poniżej załączam tematykę i planowany harmonogram poszczególnych webinarów. Każdorazowo będzie do Państwa Dyrektorów przesłany link do adresu z dostępem do webinaru – pierwszy webinar adresowany do rodziców będzie dostępny pod adresem:

https://youtu.be/ohhXySQM4g8

Webinary adresowane do rodziców (czas trwania ok. 40 min.)

  1. Potrzeby psychiczne, społeczne i emocjonalne dzieci i

młodzieży w okresie pandemii.

21.01.2021r. godz.18.00

  1. Sposoby wspomagania dzieci w nauce. Czas na naukę i relaks.

Atrakcyjne narzędzia i materiały online.

11.02.2021r. godz.18.00

  1. Młodzi użytkownicy internetu –wyzwania, bezpieczeństwo,

ochrona wizerunku w sieci. Co wiemy, o czym nie wiemy , a czego się nie domyślamy czyli jak towarzyszyć dziecku w cyfrowym świecie ? 25.02.2021r. godz.18.00

Linki do kolejnych webinarów będą udostępniane na e Platformie w zakładce „pedagog”

Webinary adresowane do kadry pedagogicznej (czas trwania ok. 60 min.)

  1. Uczeń bezpieczny w sieci – jak przeciwdziałać zagrożeniom

online. Kiedy i jak reagować? 04.03.2021r. godz.14.00

  1. Bezpieczeństwo danych osobowych w okresie kształcenia na

odległość. 11.03.2021r. godz.14.00

  1. Organizacja procesu wspomagania ucznia ze specjalnymi

potrzebami w okresie pandemii. 25.03.2021r. godz.14.00

 

Zapraszamy Nauczycieli i Rodziców do udziału w programie.

 

L.Ch.

„Reaguj i wspieraj” Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość

Odnośniki