Regulamin Konkursu Filmowego w Języku Angielskim: „Podróże kształcą”- „Travel broadens your mind”

16 października 2012

1. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem .

2. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Nr 3 w Wyszkowie – komisja języków obcych. Wszelkie pytania proszę kierować do pani Izabeli Zbrzeźniak.

3. Tematem Konkursu są krótkie filmy przedstawiające Wasz sposób rozumienia powiedzenia „Podróże kształcą”. Obowiązującym językiem jest język angielski. Film może trwać od 5 do 10 minut.

4. Konkurs rozpocznie się 01.10. 2012 r., a termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12.03.2012.

5. Po terminie nadsyłania zgłoszeń prace zostaną poddane ocenie jury . Jury wybierze 1 zwycięski oraz 2 wyróżnienia.  Werdykt jury podany zostanie nie później niż 12.04.2012 r.

6. Film do Konkursu powinien być zapisany na płycie DVD w formacie AVI, jakość powyżej 360p. Na opakowaniu należy napisać autorów i klasę.

7. Nagrody ufundowane przez komisję języków obcych.

– I miejsce: nośnik informacji – pendrive

– 2 wyróżnienia: słowniki angielskojęzyczne

8. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca:

– jest autorem/autorką załączonych filmów. Prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie i ich publikowanie również dla celów szkoły. W przypadku użycia ścieżki dźwiękowej autor przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za poszanowanie praw autorskich.

– przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu,

– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883),

– wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów Konkursu nadesłanych filmów w dowolnym czasie i formie.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia filmów o treści powszechnie uznawanej za obraźliwą, naruszającą prawa osób trzecich.

10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

Izabela Zbrzeźniak

Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Odnośniki