REKRUTACJA INFORMACJE DLA KANDYDATA 2023

REKRUTACJA INFORMACJE DLA KANDYDATA 2023

REKRUTACJA INFORMACJE DLA KANDYDATA 2023

REKRUTACJA INFORMACJE DLA KANDYDATA 2023
REKRUTACJA INFORMACJE DLA KANDYDATA 2023

Zespół Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

pobierz HARMONOGRAM REKRUTACJI wersja .PDF

15.05.2023 – 19.06.2023 godz. 1500

  – Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie
warunków lub kryteriów dodatkowych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

23.06.2023 – 12.07.2023 godz. 1500

  –  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o:

       I.       kopie (odpis) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył).

     II.        kopie (odpis) zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył).

 – Możliwość złożenia nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę preferencji szkół do których kandyduje.

21.07.2023

 – Podanie do publicznej wiadomości przez  komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

21.07.2023 – 26.07.2023 godz. 1500

 – Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia potwierdzają wolę podjęcia nauki w Zespole Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

27.07.2023

   –    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

REKRUTACJA INFORMACJE DLA KANDYDATA 2023
REKRUTACJA INFORMACJE DLA KANDYDATA 2023
REKRUTACJA INFORMACJE DLA KANDYDATA 2023
REKRUTACJA INFORMACJE DLA KANDYDATA 2023
REKRUTACJA INFORMACJE DLA KANDYDATA 2023
REKRUTACJA INFORMACJE DLA KANDYDATA 2023
REKRUTACJA INFORMACJE DLA KANDYDATA 2023
REKRUTACJA INFORMACJE DLA KANDYDATA 2023
REKRUTACJA INFORMACJE DLA KANDYDATA 2023
REKRUTACJA INFORMACJE DLA KANDYDATA 2023
REKRUTACJA INFORMACJE DLA KANDYDATA 2023
REKRUTACJA INFORMACJE DLA KANDYDATA 2023
REKRUTACJA INFORMACJE DLA KANDYDATA 2023
REKRUTACJA INFORMACJE DLA KANDYDATA 2023
REKRUTACJA INFORMACJE DLA KANDYDATA 2023
REKRUTACJA INFORMACJE DLA KANDYDATA 2023
REKRUTACJA INFORMACJE DLA KANDYDATA 2023
REKRUTACJA INFORMACJE DLA KANDYDATA 2023
REKRUTACJA INFORMACJE DLA KANDYDATA 2023
REKRUTACJA INFORMACJE DLA KANDYDATA 2023
REKRUTACJA INFORMACJE DLA KANDYDATA 2023
REKRUTACJA INFORMACJE DLA KANDYDATA 2023
REKRUTACJA INFORMACJE DLA KANDYDATA 2023
REKRUTACJA INFORMACJE DLA KANDYDATA 2023
REKRUTACJA INFORMACJE DLA KANDYDATA 2023
REKRUTACJA INFORMACJE DLA KANDYDATA 2023
REKRUTACJA INFORMACJE DLA KANDYDATA 2023
REKRUTACJA INFORMACJE DLA KANDYDATA 2023
REKRUTACJA INFORMACJE DLA KANDYDATA 2023
REKRUTACJA INFORMACJE DLA KANDYDATA 2023
REKRUTACJA INFORMACJE DLA KANDYDATA 2023
REKRUTACJA INFORMACJE DLA KANDYDATA 2023
REKRUTACJA INFORMACJE DLA KANDYDATA 2023
REKRUTACJA INFORMACJE DLA KANDYDATA 2023
REKRUTACJA INFORMACJE DLA KANDYDATA 2023
REKRUTACJA INFORMACJE DLA KANDYDATA 2023
REKRUTACJA INFORMACJE DLA KANDYDATA 2023
REKRUTACJA INFORMACJE DLA KANDYDATA 2023
REKRUTACJA INFORMACJE DLA KANDYDATA 2023
REKRUTACJA INFORMACJE DLA KANDYDATA 2023
REKRUTACJA INFORMACJE DLA KANDYDATA 2023
REKRUTACJA INFORMACJE DLA KANDYDATA 2023
REKRUTACJA INFORMACJE DLA KANDYDATA 2023
REKRUTACJA INFORMACJE DLA KANDYDATA 2023
REKRUTACJA INFORMACJE DLA KANDYDATA 2023
REKRUTACJA INFORMACJE DLA KANDYDATA 2023
REKRUTACJA INFORMACJE DLA KANDYDATA 2023
REKRUTACJA INFORMACJE DLA KANDYDATA 2023
REKRUTACJA INFORMACJE DLA KANDYDATA 2023
REKRUTACJA INFORMACJE DLA KANDYDATA 2023
REKRUTACJA INFORMACJE DLA KANDYDATA 2023
REKRUTACJA INFORMACJE DLA KANDYDATA 2023
prezentacja-oferta-edukacyjna-2023- (1)
prezentacja-oferta-edukacyjna-2023- (2)
prezentacja-oferta-edukacyjna-2023- (3)
prezentacja-oferta-edukacyjna-2023- (4)
prezentacja-oferta-edukacyjna-2023- (5)
prezentacja-oferta-edukacyjna-2023- (6)
prezentacja-oferta-edukacyjna-2023- (7)
prezentacja-oferta-edukacyjna-2023- (8)
prezentacja-oferta-edukacyjna-2023- (9)
prezentacja-oferta-edukacyjna-2023- (10)
prezentacja-oferta-edukacyjna-2023- (11)
prezentacja-oferta-edukacyjna-2023- (12)
prezentacja-oferta-edukacyjna-2023- (13)
prezentacja-oferta-edukacyjna-2023- (14)
prezentacja-oferta-edukacyjna-2023- (15)
prezentacja-oferta-edukacyjna-2023- (16)
prezentacja-oferta-edukacyjna-2023--17.png
prezentacja-oferta-edukacyjna-2023- (18)
prezentacja-oferta-edukacyjna-2023- (19)
prezentacja-oferta-edukacyjna-2023- (20)
prezentacja-oferta-edukacyjna-2023- (21)
prezentacja-oferta-edukacyjna-2023- (22)
prezentacja-oferta-edukacyjna-2023- (23)
prezentacja-oferta-edukacyjna-2023- (24)
prezentacja-oferta-edukacyjna-2023- (25)
prezentacja-oferta-edukacyjna-2023- (26)
prezentacja-oferta-edukacyjna-2023- (27)
prezentacja-oferta-edukacyjna-2023- (28)
prezentacja-oferta-edukacyjna-2023- (29)
prezentacja-oferta-edukacyjna-2023- (30)
prezentacja-oferta-edukacyjna-2023- (31)
prezentacja-oferta-edukacyjna-2023- (32)
prezentacja-oferta-edukacyjna-2023- (33)
prezentacja-oferta-edukacyjna-2023- (34)
prezentacja-oferta-edukacyjna-2023- (35)
prezentacja-oferta-edukacyjna-2023- (36)
prezentacja-oferta-edukacyjna-2023- (37)
prezentacja-oferta-edukacyjna-2023- (38)
prezentacja-oferta-edukacyjna-2023- (39)
prezentacja-oferta-edukacyjna-2023- (40)
prezentacja-oferta-edukacyjna-2023- (41)
prezentacja-oferta-edukacyjna-2023- (42)
prezentacja-oferta-edukacyjna-2023- (43)
prezentacja-oferta-edukacyjna-2023- (44)
prezentacja-oferta-edukacyjna-2023- (45)
prezentacja-oferta-edukacyjna-2023- (46)
prezentacja-oferta-edukacyjna-2023- (47)
prezentacja-oferta-edukacyjna-2023- (48)
prezentacja-oferta-edukacyjna-2023- (49)
prezentacja-oferta-edukacyjna-2023- (50)
prezentacja-oferta-edukacyjna-2023- (51)
prezentacja-oferta-edukacyjna-2023- (52)
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

 

Odnośniki