Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

1 września 2015

1 września 2015 roku w szkolnej hali sportowo-widowiskowej odbyła się inauguracja roku szkolnego 2015/2016 w Zespole Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie. Zebrani wysłuchali przemówienia pani dyrektor Elżbiety Michalik oraz byli świadkami ślubowania uczniów klas pierwszych. Wyróżniającym się maturzystom – absolwentom z roku 2015 – wręczono statuetki.

Uroczystość odbyła się w obecności pocztu sztandarowego. Tradycją szkoły jest, że hymn państwowy jest śpiewany przez wszystkich uczniów (w tym roku pomogła nam w tym uczennica Maryla Modzelan).

Pani dyrektor Elżbieta Michalik w przemówieniu ciepło przywitała szczególnie uczniów klas pierwszych. Nawiązała również do wypowiedzi naszego patrona sprzed kilkuset lat, które do dziś zachowały aktualność – z zachętą do służenia dobru wspólnemu i „poczciwej sławie” oraz do szacunku dla nauk, jakie „nie przeminą”.

Uczniowie klas pierwszych, z udziałem swych przedstawicieli, złożyli uroczyste ślubowanie na rotę przysięgi (odczytaną przez p. Elwirę Sawicz-Bakuła):

Jako uczeń klasy pierwszej Zespołu Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie ślubuję uroczyście:

 • z gorliwością zdobywać wiedzę i rozwijać własne uzdolnienia,
 • dbać o kulturę w słowach i czynach,
 • szanować godność własną i z szacunkiem odnosić się do kolegów i  pracowników szkoły
 • przestrzegać postanowień statutu i regulaminów szkoły,
 • ze starannością wykonywać obowiązki ucznia,
 • rozsławiać dobre imię szkoły,
 • kultywować ideały związane z patronem Janem Kochanowskim.

 

W następnej kolejności wręczono statuetki wyróżniającym się maturzystom. Tytuł „najlepszego maturzysty ZS3” wręczono:

 1. Maciejowi Biernackiemu (kl. 3LOL – język polski p.p. oraz język angielski p.p. i p.r. w LO)
 2. Piotrowi Piecychnie (4TI – język polski p.p. w Technikum)
 3. Karolowi Rosińskiemu (4TE – język angielski p.p. w Technikum)
 4. Anecie Mielczarczyk (3LOI – matematyka p.p. w LO)
 5. Karolowi Łapińskiemu (4TI – matematyka p.p. w Technikum)
 6. Karolinie Mickiewicz (3LOL – najwyższa średnia punktacja w LO oraz język polski p.r.)
 7. Jakubowie Przybyszowi (4TI – najwyższa średnia punktacja  w Technikum).
 8. Szymonowi Mościckiemu (najwyższa średnia punktacja w kl. 3LEA).
 9. Marcie Ciach (najwyższa średnia punktacja w kl. 3LEB).
 10. Karolinie Oleksiak (najwyższa średnia punktacja w kl. 3LOI)
 11. Karolinie Chorchos (najwyższa średnia punktacja w kl. 3LOS).
 12. Katarzynie Janczewskiej (najwyższa średnia punktacja w kl. 4TE).

W imieniu nagrodzonych statuetkami głos zabrała Karolina Mickiewicz, zachęcając młodszych kolegów do gorliwości w nauce.

Do zebranych na uroczystości zwrócił się ze słowami pozdrowienia ks. Andrzej Czyżewski.

Na koniec zebrani skierowali się do sal lekcyjnych na spotkania z wychowawcami. W tym roku pracujemy w następującym składzie:

klasa

wychowawca
1LOL Sawicz-Bakuła Elwira
1LOI Witkowska Grażyna
1LEA Gurbała Kamil
1LEB Szymańska  Katarzyna
2LOL Zawadzka Agata
2LOI Zdrojewska Agnieszka
2LOS Szwed Małgorzata
2LOE Wydryszek Agnieszka
3LOL Zbrzeźniak  Izabela
3LOI Błachnio  Lidia
3LOS Dąbrowski Tomasz
3LOE Mórawska Mariola
1TI Usielska  Alicja
1TE Pietrzykowska  Emilia
2TI Zając Adam
2TE Maliszewska Matylda
3TI Szulęcki  Robert
3TE Świętoń Joanna
4TI Łobacz  Michał
4TE Augustynik Aneta

 

 

AMM

Odnośniki