ŚLADAMI POLSKICH ROMANTYKÓW I POZYTYWISTÓW

10 stycznia 2013

Wizyta w Opinogórze i Gołotczyźnie
W piękny zimowy dzień, dnia 12 grudnia 2012 roku, uczniowie klasy III Ti i III Te udali się na wycieczkę przedmiotową śladami polskich Romantyków i Pozytywistów do Opinogóry i Gołotczyzny. Pierwszym punktem programu była Opinogóra, która nierozerwalnie związana jest z życiem i twórczością Zygmunta Krasińskiego. Obecnie mieści się tu muzeum, prezentujące obok historii rodu Krasińskich, czasy Romantyzmu. W pierwszym budynku, zwanym oficyną muzealną, obejrzeliśmy galerię portretów Krasińskich oraz salę wystaw czasowych. Znajduje się tam również popiersie Edwarda Krasińskiego oraz rzeźby antyczne, które pierwotnie stały w parku Opinogórskim. Zygmunt Krasiński w dzieciństwie spędzał bardzo dużo czasu w Opinogórze, tu jako dziewięcioletni chłopiec nauczył się polować. Jego ojciec Wincenty Krasiński bardzo dbał o wykształcenie syna, chłopiec uczył się po trzynaście godzin dziennie. W parku znajduje się pomnik Zygmunta Krasińskiego, kamienne meble parkowe, marmurowa ławeczka Amelii Załuskiej, pierwszej miłości Krasińskiego. Za parkiem znajduje się kościół, który był pierwotnie kaplicą rodową Krasińskich, połączoną z panteonem grobowym. W kościele tym najcenniejszym obiektem muzealnym, który najbardziej zapadł w pamięć, jest pomnik nagrobkowy Marii z Radziwiłłów Krasińskiej, przedstawiający scenę śmierci matki poety. Przy łożu umierającej klęczy kilkuletni syn, na którego głowie spoczywa ręka matki. Znajduje się tam również płyta pamiątkowa poświęcona Edwardowi Krasińskiemu oraz epitafium Amelii Załuskiej. Następnym cennym zabytkiem jest epitafium synów poety – Władysława i Zygmunta w scenie apoteozy krzyża. Z tyłu kościoła znajdują się podziemia grobowe, do których prowadzą żelazne drzwi z herbem Krasińskich. Można też zobaczyć ścianę katakumb z tablicami nagrobkowymi. W centralnym miejscu znajduje się herb rodzinny, a pod nim płyta nagrobkowa Zygmunta Krasińskiego, zaś po obydwu jego stronach płyty nagrobkowe najbliższej rodziny i przyjaciół Krasińskich. Naszą uwagę przykuły trzy płyty z brązu, znajdujące się na przeciwnej ścianie nagrobków, które przedstawiają sceny z; „Przedświtu”, „Irydiona” oraz „Nie – Boskiej komedii”. Pełni niezapomnianych wrażeń udaliśmy się do Gołotczyzny. Przewodnik przybliżył nam sylwetkę mieszkającego tam 27 lat publicysty, pisarza, krytyka literackiego, filozofa oraz założyciela  w Gołotczyźnie szkoły rolniczej dla chłopców „Bratne” – Aleksandra Świętochowskiego. Oprowadził nas również po willi przedstawiciela pozytywizmu nazwanej przez niego „Krzewnią”, w której dziś mieści się Muzeum Pozytywizmu im. Aleksandra Świętochowskiego. Mogliśmy również podziwiać dworek Aleksandry Bąkowskiej, założycielki „Szkoły gospodarstwa domowego dla dziewcząt wiejskich”, mającej na celu krzewienie oświaty wśród młodzieży wiejskiej. W budynku, gdzie była szkoła żeńska, mogliśmy obejrzeć wystawione ekspozycje poświęcone Aleksandrze Bąkowskiej, Aleksandrowi Świętochowskiemu, historii Szkoły Rolniczej, a także galerię rzeźby i malarstwa. Nasza wyprawa to niezapomniana lekcja poświęcona Romantyzmowi i Pozytywizmowi .Wycieczkę zorganizowała pani Elwira Sawicz- Bakuła.

Opinogóra_Pałac_1

Odnośniki