Spotkanie młodzieży Zespołu Szkół Nr 3 z przedstawicielką policji

10 stycznia 2013

W grudniu 2012 roku w szkole odbyły się spotkania uczniów klas pierwszych z przedstawicielką policji- panią. Joanną Frąckiewicz. Pogadanki miały na celu poinformowanie nieletniej młodzieży o konsekwencjach za podejmowane przez nich czyny. Ponadto uczniom przypomniano o prawach i obowiązkach w szkole i poza nią. Oprócz tego został podjęty temat przestępczości internetowej. Poza tym młodzież miała możliwość zadawania pytań i dyskutowania o różnych problemach. Spotkanie uświadomiło naszym pierwszoklasistom, że warto pamiętać o przestrzeganiu prawa, należy reagować na przestępstwa, ponieważ to czyni nas godnymi obywatelami.
L.C

Odnośniki