Spotkanie uczniów z radcą prawnym Michałem Gruchaczem

22 maja 2018

W dniu 22 maja 2018 r. uczniowie klas I LOE, I LZA uczestniczyli w spotkaniu z Radcą Prawnym, Mediatorem, Absolwentem Szkoły, p. Michałem Gruchaczem, Tematem prelekcji naszego gościa była historia jego ścieżki edukacyjno – zawodowej. Młodzież mogła usłyszeć  informacje o predyspozycjach do zawodu prawnika , a także drodze edukacyjnej do zawodu. Spotkanie to przyczyniło się do budowania świadomości zawodowej uczniów, a także  zwiększenia motywacji do nauki. Ponadto wizyta ta udowodniła uczniom , że warto szukać w sobie życiowych celów i konsekwentnie dążyć do nich. Droga do tak trudnych zawodów, jaki posiada Pan Michał Gruchacz zapewne nie jest łatwa, ale gratyfikacja życiowa za trudy jest warta jej pokonania.

Katarzyna Szymańska, Lidia Chmielewska

Odnośniki