Spotkanie ze szkołami wyższymi

15 stycznia 2013

W dniu 11 stycznia 2013 roku w sali konferencyjnej odbyło się (w dwóch turach) spotkanie wszystkich klas maturalnych z przedstawicielami kilku szkół wyższych, których przedstawiciele zaprezentowali własną ofertę edukacyjną i możliwości w zakresie dalszego kształcenia. Reklamowano m.in. studia prawnicze i ekonomiczne oraz przekazano stosowne materiały.

Odnośniki