Sprzątanie świata

18 września 2020

18 września uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji „Sprzątanie świata” pod patronatem Urzędu Miejskiego w Wyszkowie.

Uczniowie klas: ILZ, II LOZ, II LZP, II LEP, II LIP pod opieką nauczycieli: pań Grażyny Cholewińskiej i Agnieszki Zdrojewskiej oraz pana Piotra Nidy sprzątali teren wokół szkoły, ul. Matejki, ul. Świętojańską i Dworcową oraz teren pobliskich ogródków działkowych. Odpady były segregowane na trzy grupy: tworzywa sztuczne, szkło i odpady mieszane.

„Sprzątanie świata – Polska” jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia.

„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Akcja ta angażuje i integruje społeczności lokalne. Zgodnie z opinią uczestników akcji, jest ona dla samorządów dobrym narzędziem w prowadzeniu ich działalności w zakresie gospodarki odpadami, dla placówek oświatowych interesującą metodą pracy wychowawczej oraz wartościowym sposobem na realizację wolontariatu.

 W imieniu organizatorów dziękuję uczniom za zaangażowanie w akcję.

                                                                                                 Agnieszka Zdrojewska

Odnośniki