„Sprzątanie świata – Polska” –razem możemy więcej!

20 września 2019

„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nie śmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Od 1994 roku, w trzeci weekend września  setki tysięcy wolontariuszy: młodzież, dorośli – wszyscy, którym zależy na ochronie środowiska, prowadzą działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling, a także wyszukują i w miarę możliwości usuwają dzikie wysypiska.

Sprzątanie świata  angażuje i integruje społeczności lokalne. Uczniowie naszej szkoły z klas  III LZA i II LOZ  pod opieką p. Agnieszki Zdrojewskiej oraz klasa I LEp z wychowawcą p. Grażyną Cholewińską również włączyli  się do tej akcji. Tegoroczne hasło „Nie śmiecimy- sprzątamy- zbieramy” zachęciło młodzież  do wyruszenia w teren naszego  miasta, aby sprzątnąć  napotkane śmieci. Zebraliśmy ich sporo, co potwierdzają zdjęcia z wyprawy. Cieszymy się, że przyczyniliśmy się do poprawy czystości  lokalnego środowiska.   

Organizatorzy akcji

Odnośniki