Sprzątanie Świata w 2021 roku przez uczniów Kochanowskiego

17 września 2021

Uczniowie Zespołu Szkół Nr3 w Wyszkowie aktywnie włączyli się w akcję „Sprzątania Świata”. W 2021 roku przebiegała ona pod hasłem „Myślę, więc nie śmiecę”. 16 września 2021 uczniowie klas 2Ti, 3TIi 3TE i 1LZ sprzątali teren wokół budynku szkoły na ulicy Jana Matejki. 17 września 2021 społeczność klas 2LL, 3LE, 2LZ, 3LOZ, 3LZ zadbała o porządek wokół budynku na ulicy Geodetów 45A, gdzie tymczasowo odbywają się zajęcia. Zbiórkę śmieci prowadzono selektywnie – segregując w odpowiednie worki tworzywa sztuczne, szkło i śmieci zmieszane.

Koordynator akcji CE

Odnośniki