Statuetki dla najlepszych maturzystów.

27 czerwca 2014

W bieżącym roku szkolnym już po raz dziesiąty w dziejach ZS3 wręczono w ramach uroczystości  podsumowującej wyniki matur (w dn. 27.06.2014)okolicznościowe statuetki dla absolwentów wyróżniających się wynikami na egzaminie maturalnym. Nagradzani są uczniowie z najlepszym wynikiem w szkole z poszczególnych przedmiotów. W obecności wychowawców i nauczycieli statuetki wręczyła p. dyr. Michalik następującym uczniom: Patrycji Dawidzkiej – JĘZYK POLSKI p. podst.; Sylwii Staśkiewicz – JĘZYK POLSKI p. rozsz.; Piotrowi Janiszewskiemu –  MATEMATYKA p.podst.i p. rozsz.; Adrianowi Sobolewskiemu –  JĘZYK ANGIELSKI,  MATEMATYKA, INFORMATYKA; Milenie Ungrowskiej  – JĘZYK ANGIELSKI  p. rozsz.; Jakubowi Ostapowiczowi – JĘZYK ANGIELSKI  p. podst.; Karolinie Gałązka – JĘZYK NIEMIECKI  p. podst.; Martynie Mróz – JĘZYK NIEMIECKI  p. rozszerz.; Danielowi Rudnickiemu – GEOGRAFIA  p. rozszerz.; Patrykowi Kwiatkowskiemu – CHEMIA  p. podst.

W czasie uroczystości przestawiono również  ogólne wyniki matur – na 165 zdających. Wskaźnik „zdawalności”: w LO – 77,4%; LP – 78,1%; technikum 71,9%; całe ZS3 – 77,1% (w kraju ok. 71%). Prawo do egzaminu poprawkowego w sierpniu 2014 roku mają: 9 osób w technikum, 5 osób w LP oraz 10 osób w LO – razem 24 osoby, absolwenci bieżącego roku szkolnego.

AMM

Odnośniki