Staż uczniów i nauczycieli ZS3 w Wielkiej Brytanii – 2017

10 sierpnia 2017

 

1

 

W ramach Programu Erasmus+ uczniowie oraz nauczyciele kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie uczestniczyli  w stażu zagranicznym zrealizowanym dzięki funduszom europejskim. Projekt pt. „Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego otrzymał dofinansowanie za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Grupa 33 uczniów technikum ekonomicznego i informatycznego realizowała 3 – tygodniowy staż, natomiast 12 nauczycieli kształcenia zawodowego uczestniczyło tzw. job shadowing w Plymouth.

Zajęcia prowadzone były w grupach dla obydwu specjalności zawodowych w języku angielskim przez pracowników centrum szkoleniowo-treningowego, zlokalizowanego w centrum miasta, które jest malowniczo położne na wybrzeżu kanału La Manche. Ponadto uczestniczyli w kursie „Preparation for gaining employment” dzięki któremu poznali zasady redagowania dokumentów rekrutacyjnych, zgodnie z wymaganiami angielskiego rynku pracy. Uczestniczyli również w bogatym programie kulturowym tj. w zajęciach integracyjnych popołudniowych i wycieczkach m.in. do Looe (popularny ośrodek wypoczynku letniego), Eden Project (ogród botaniczny w Wielkiej Brytanii, w hrabstwie Kornwalia). Dla każdego z nich dużym doświadczeniem była zarówno  3 -tygodniowa rozłąka z rodziną, jak i pobyt w otoczeniu o odmiennej kulturze i języku. Poważnym doświadczeniem była również podróż samolotem.

Wyjazd pozwolił uwierzyć w siebie, poszerzyć wiedzę zawodową z różnych dziedzin, nabrać biegłości i śmiałości w porozumiewaniu się w języku angielskim (szczególnym wyzwaniem były codzienne kontakty z goszczącą ich rodziną). Zdobyli nowe doświadczenia, poznali realne warunki pracy za granicą. Była to dla nich szkoła życia. Stali się bardziej samodzielni, pewni siebie, część z nich zaczęła rozważać nawet pracę za granicą lub studia. Uczniowie otrzymali zaświadczenia ukończenia staży zawodowych. Była to niezapomniana przygoda zarówno dla nich jak i ich opiekunów (Marzanna Gruszczyńska, Katarzyna Szymańska, Alicja Usielska), którzy starali się im pomagać  w każdej sytuacji. Koordynatorami projektu w ramach ZS Nr 3 byli p. Sylwia Ludwikowska i p. Jerzy Sasin.

Równie wielkim wyzwanie było uczestnictwo nauczycieli kształcenia zawodowego (w tym doradcy zawodowi)  w tzw. job shadowing. Nauczyciele podczas pobytu zapoznali się ze strukturą organizacyjną placówki szkolnej i jej systemem kształcenia, zasadami i sposobem kształcenia zawodowego uczniów, organizowania staży uczniowskich, a także zakresem współpracy z zakładami pracy. Uczestnicy wyjazdu obserwowali lekcje, zajęcia praktyczne, rezultaty realizacji projektów, poznali wyposażenie placówki kształcenia zawodowego.

Uczniowie, jak i nauczyciele kształcenia zawodowego są wdzięczni, że nasza szkoła stwarza szanse rozwoju nie tylko poprzez zdobywanie wiedzy w kraju, ale również za granicą.

 

                                                                       Sylwia Ludwikowska

                                                                Koordynator Projektu ERASMUS+

Staż uczniów i nauczycieli ZS3 w Wielkiej Brytanii - 2017

Plakat 2017

Odnośniki