Staż uczniów z Zespołu Szkół Nr 3 im. J. Kochanowskiego w Wielkiej Brytanii

10 czerwca 2014

W ramach programu „Uczenie się przez całe życie” uczniowie z Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie będą uczestniczyć w realizacji, finansowanego z funduszy europejskich, projektu zatytułowanego „Zagraniczny staż w Wielkiej Brytanii kluczem do europejskiej mobilności”.

W listopadzie 2013r przeprowadzono szczegółową procedurę rekrutacji dzięki, której trzydziestu wyróżniających się uczniów technikum informatycznego i ekonomicznego odbędzie trzytygodniowe staże zawodowe w Wielkiej Brytanii na przełomie czerwca i lipca bieżącego roku. Następnym etapem było podpisanie umów z rodzicami i uczestnikami projektu.

W okresie styczeń-czerwiec trwają intensywne prace przygotowujące uczniów do wyjazdu. Uczniowie opracowali plakaty reklamowe  promujące program  „Uczenie się przez całe życie”, odbyły się spotkania organizacyjno-informacyjne na temat wyjazdu, zajęcia z języka angielskiego prowadzone przez lektorów naszej szkoły.

Uczniowie zapoznali się z kulturą, historią, aspektami życia codziennego w Wielkiej Brytanii przygotowując prezentacje multimedialne na ten temat. Program staży w Wielkiej Brytanii, oprócz praktycznego szkolenia zawodowego, będzie zawierał aspekty kulturowe oraz naukę języka angielskiego zawodowego. Młodzież z naszej szkoły będzie też uczestniczyła, w przygotowanym przez gospodarzy, programie kulturowo-krajoznawczym. Realizacja staży pozwoli uczniom zdiagnozować rynek pracy, jak również wymagania pracodawców w krajach europejskich i będzie doskonałym sprawdzianem ich kwalifikacji zawodowych w realnych warunkach pracy.

Formalnym potwierdzeniem odbycia stażu będą otrzymane przez uczniów certyfikaty Europass-Mobilność, jak również zaświadczenia ukończenia kursu języka angielskiego. Nabyte umiejętności i kwalifikacje zawodowe są uznawane przez europejskich pracodawców.

Realizacja projektu to nowe wyzwanie dla szkoły, uczniów i nauczycieli, to szansa na docenienie kształcenia zawodowego w ramach technikum. Należy zaznaczyć, że w ZS Nr 3 funkcjonuje osiem oddziałów tego typu, kształcących informatyków i ekonomistów. Szkoła w tym roku również złożyła następny wniosek o grant z Programu ERASMUS+. 4 czerwca br. na stronie FRSE zostały podane do publicznej wiadomości wyniki konkursu. Zespół Szkół Nr 3 jako jedyna placówka                  z Wyszkowa otrzymała dofinansowanie na realizację kolejnego projektu dzięki któremu będą możliwe wyjazdy zagraniczne naszych uczniów. Serdecznie zapraszamy gimnazjalistów do zdobywania wiedzy w naszej Szkole.

 

UEOpracowała

Sylwia Ludwikowska

Koordynator Projektu LdV

 

 

                                              

Odnośniki