Staż uczniów z Zespołu Szkół Nr 3 im. J. Kochanowskiego w Wielkiej Brytanii

17 września 2013

logo-llp-nowe-plW ramach programu „Uczenie się przez całe życie” uczniowie z Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie będą uczestniczyć w realizacji, finansowanego z funduszy europejskich, projektu zatytułowanego „Zagraniczny staż w Wielkiej Brytanii kluczem do europejskiej mobilności”.

Poprzedzony wielomiesięcznymi przygotowaniami, zostanie on zrealizowany na przełomie czerwca i lipca przyszłego roku. Trzydziestu wyróżniających się uczniów technikum informatycznego i ekonomicznego odbędzie trzytygodniowe staże zawodowe w Wielkiej Brytanii. W ramach projektu, młodzież będzie miała zapewnione odpowiednie warunki, między innymi bezpieczny przejazd i pobyt a także pełną opiekę kadry pedagogicznej z Zespołu Szkół Nr 3, jak i ze strony wyznaczonych opiekunów staży z Wielkiej Brytanii. Większość praktyk  zawodowych  stażyści będą odbywać w firmach związanych z IT, branżą produkcyjną, handlową i usługową, zlokalizowanych w Plymounth. Program staży, oprócz praktycznego szkolenia zawodowego, będzie zawierał aspekty kulturoweoraz naukę języka angielskiego zawodowego. Młodzież z naszej szkoły będzie też uczestniczyła w przygotowanym przez gospodarzy programie kulturowo-krajoznawczym. Realizacja staży pozwoli uczniom zdiagnozować rynek pracy, jak również wymagania pracodawców w krajach europejskich i będzie doskonałym sprawdzianem ich kwalifikacji zawodowych w realnych warunkach pracy.

Formalnym potwierdzeniem odbycia stażu będą otrzymane przez uczniów certyfikaty Europass-Mobilność. Nabyte umiejętności i kwalifikacje zawodowe są uznawane przez europejskich pracodawców.

Realizacja projektu to nowe wyzwanie dla szkoły, uczniów i nauczycieli, to szansa na docenienie kształcenia zawodowego w ramach technikum. Należy zaznaczyć, że w ZS Nr 3 funkcjonuje osiem oddziałów tego typu, kształcących informatyków i ekonomistów.

Odnośniki