Staż uczniów ZS3 w Wielkiej Brytanii – 2016

1 września 2016

Zajęcia prowadzone były w grupach dla obydwu specjalności zawodowych w  języku angielskim przez pracowników centrum szkoleniowo-treningowego, zlokalizowanego w centrum miasta, które jest malowniczo położne na wybrzeżu Kanału La Manche (dla Wyspiarzy – Kanał Angielski). Ponadto uczestniczyliśmy w kursie „Preparation for gaining employment” dzięki któremu poznaliśmy zasady redagowania dokumentów rekrutacyjnych, zgodnie  z wymaganiami angielskiego rynku pracy. Uczestniczyliśmy również w bogatym programie kulturowym tj. w  zajęciach integracyjnych popołudniowych i wycieczkach m.in. do Exeter, Cawsad. Dla każdego z nas dużym doświadczeniem była zarówno 3-tygodniowa rozłąka z rodziną, jak i pobyt w otoczeniu o odmiennej kulturze i języku. Poważnym doświadczeniem była również podróż samolotem. Warto odnotować, że nasz pobyt zbiegł się w czasie z historycznym referendum, które zdecydowało o stopniowym wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (Brexit).

Wyjazd pozwolił nam uwierzyć w siebie, poszerzyć wiedzę zawodową z różnych dziedzin, nabrać biegłości i śmiałości w porozumiewaniu się w języku angielskim (szczególnym wyzwaniem były codzienne kontakty z goszczącą nas rodziną). Zdobyliśmy nowe doświadczenia, rozpoznaliśmy realne warunki pracy za granicą. Była to dla nas szkoła życia. Staliśmy się bardziej samodzielni, pewni siebie, część z nas zaczęła rozważać nawet pracę za granicą. Otrzymaliśmy zaświadczenia ukończenia staży zawodowych. Była to niezapomniana przygoda zarówno dla nas jak i naszych opiekunów (Emilia Pietrzykowska, Marzanna Gruszczyńska, Michał Łobacz), którzy starali się nam pomagać  w każdej sytuacji. Koordynatorami projektu w ramach ZS Nr 3 byli p. Sylwia Ludwikowska i p. Adam Mickiewicz.

Mamy nadzieję, że staż zawodowy wzbogaci nasze CV. Projekt, w którym mieliśmy szansę uczestniczyć, był dla nas ogromną szansą na poszerzenie horyzontów i otworzenie się na inne kultury, religie.

Jesteśmy wdzięczni, że nasza szkoła stwarza szanse rozwoju nie tylko poprzez zdobywanie wiedzy w kraju, ale również za granicą.

 

                                                                       Monika Bereda, Kalina Kuczyńska

 uczestnicy projektu PO WER

 

 

Odnośniki