Stypendia Prezesa Rady Ministrów 2019/2020

10 grudnia 2019

10 grudnia 2019 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Otrzymali je uczniowie, którzy uzyskali promocję z wyróżnieniem oraz najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazali się szczególnymi uzdolnieniami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy uzyskując w tym najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wyniki co najmniej dobre. W Wyszkowie nagrody otrzymało 42 uczniów, uczących się na terytorium delegatury Kuratorium Oświaty w Ostrołęce (powiaty – ostrołęcki, ostrowski, makowski, pszasnyski i wyszkowski), w tym 7 uczniów z wyszkowskich szkół.

Podczas uroczystości stypendia otrzymały dwie uczennice Zespołu Szkół nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie:

Aleksandra Zawadzka uczennica klasy 3 LOI (w Liceum Ogólnokształcącym)

Dominika Wójcik uczennica klasy 3 TE (w Technikum).

Stypendystkom ZS3 towarzyszył pan dyrektor Adam Mickiewicz.

Nagrody wyróżnionym uczniom wręczyła Mazowiecka Wicekurator Oświaty Pani Dorota Skrzypek wraz z kierownikiem delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Pani Anna Kaszuba. Serdeczne gratulacje dla nagrodzonych przekazał również starosta wyszkowski Pan Jerzy Żukowski. Po ceremonii wręczenia dyplomów, odbyło się przedstawienie przygotowane przez uczniów 1 LO Norwid, które opierało się na biografii jednego z absolwentów – kryptologa Jerzego Różyckiego, który przyczynił się do złamania tajemnicy niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma.

Serdecznie gratulujemy naszym stypendystkom i życzymy dalszych sukcesów na ich edukacyjnej drodze.

 

Aleksandra Zawadzka

Odnośniki