Świadectwa, nagrody i statuetki na zakończenie roku szkolnego 2012/2013

2 lipca 2013

W piątek 28 czerwca 2013 roku w Zespole Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie miały miejsce dwie uroczystości związane z podsumowaniem  kończącego się roku szkolnego 2012/2013. Rano zakończono naukę w 15 klasach szkoły dziennej, honorując osoby wyróżniające się wynikami w nauce. Po południu tegoroczni absolwenci z 7 klas odebrali świadectwa maturalne, a grupę 10 osób wyróżniono statuetką z tytułem „najlepszego maturzysty ZS3”.

Obydwie uroczystości rozpoczęły się w hali sportowo-widowiskowej, odświętnie udekorowanej w elementy nawiązujące do patrona szkoły Jana Kochanowskiego. Część wystroju została przygotowana przez młodzież w związku z obchodami imienin – Dnia Patrona, które w tym roku miały szczególną oprawę; m.in. zorganizowano przemarsz przez miasto barwnego korowodu, na którego czele jechał w historycznym stroju w powozie konnym sam imć Jan z Czarnolasu ze swą panią.

W porannym przemówieniu podsumowującym pracę w bieżącym roku szkolnym p. dyrektor Elżbieta Michalik przedstawiła wyniki klasyfikacji (najwyższą średnią ocen ma klasa 1LOL, a najlepszą frekwencję – kl. 1TI) i przypomniała ważniejsze wydarzenia z życia szkoły, które były ilustrowane prezentacją zdjęć. Do nauczycieli i uczniów zwróciła się również przewodnicząca Rady Rodziców p. Dorota Cyma-Końska, która podkreśliła, że jest absolwentką tej szkoły. Następnie wychowawcy i dyrekcja szkoły wręczyli wyróżniającym się uczniom wynikami w nauce i frekwencją uczniom nagrody książkowe. Najwyższą średnią ocen (5,0) uzyskały uczennice Martyna Mróz z klasy 2LOL i Patrycja Dawidzka z kl. 3TE, które zostały wytypowane do stypendium premiera. Ponadto szczególnie wyróżnili się wynikami w nauce: Patrycja Bralewska, Aneta Matuszewska. Magda Ampulska, Klaudia Łapa i Aneta Roguszewska z kl. 1LEA, Anna Rogalska z 1LEB, Karolina Mickiewicz, Aleksandra Mickiewicz, Iwona Wawryło i Olga Ostrowska z 1LOL, Aneta Mielczarczyk z 1LOI, Karolina Chorchos z 1LOS, Daniel Deptuła z 1TI, Anita Maciejewska z 2EA, Justyna Godlewska, Wiletta Godlewska i Marzena Deptuła z 2LOI, Anna Gąsiewska z 2TE oraz Sylwia Kowalska z 3TE. Okolicznościowe statuetki trafiły do sportowców. Na szczególne wyróżnienie zasługuje I miejsce chłopców w rywalizacji szkół średnich powiatu wyszkowskiego oraz III miejsce drużyny siatkarskiej w rozgrywkach warszawskiej szkolnej I ligi siatkarskiej.

W czasie uroczystości popołudniowej podano do wiadomości uczniów zbiorcze wyniki matur, podkreślając, że jedynie 2 osoby spośród niemal 200 zdających maturę nie zdało z 2 przedmiotów, co oznacza definitywne niezdanie egzaminu, a kilka osób będzie musiało zgłosić się na egzaminy poprawkowe pod koniec sierpnia. Wzorem lat ubiegłych do 10 osób trafiła statuetka „najlepszego maturzysty w roku szkolnym 2012/2013”. W tym roku figurkę z wyobrażeniem skrzydeł z ozdobnym napisem za najlepsze wyniki z poszczególnych przedmiotów wręczono: Katarzynie Boreckiej, Łukaszowi Chmielowi, Michałowi Katnerowi, , Piotrowi Kulesza, Patrykowi Kuręda, Monice Staśkiewiczi Weronice Wacławskiej. Szczególnie wyróżniono za najlepsze wyniki w  poszczególnych szkołach ZS3, tj. w LO, LP i technikum – Bartosza Szymańskiego, Joannę Kulesza oraz Małgorzatę Chorchos.

AM

Odnośniki