Święto Konstytucji 3 maja

3 maja 2021

3 Maja 1791 roku, po rozpoczęciu obrad sejmu jeden z posłów opisał trudną sytuację międzynarodową Polski, Ignacy Potocki wezwał króla Stanisława Augusta, by „podał narodowi skuteczne lekarstwo”. Wówczas przedstawiono  projekt „Ustawy Rządowej”. W tej sytuacji wobec absolutnej przewagi zwolenników „Ustawy Rządowej”, król Stanisław August zaprzysiągł  Konstytucję 3 Maja 1791 roku, której ścisłymi twórcami byli: król Stanisław August Poniatowski, Hugo Kołłątaj oraz Ignacy Potocki.

Kliknij tutaj, aby otworzyć multimedialną prezentację.

Autorzy prezentacji: Zuzanna Sitek, Mateusz Soćko 

Odnośniki