Szkolny Dzień Nauk Ścisłych

25 kwietnia 2014

25 kwietnia 2014 r., jak co roku, odbył się Szkolny Dzień Nauk Ścisłych dla klas pierwszych, którego mottem było:„Wiedza nie zdradzi w świat poprowadzi, owoce wyda w życiu się przyda”

Uczniowie wcześniej zapoznali się z życiem i twórczością profesora Jan Czochralskiego – wybitnego polskiego uczonego pierwszej połowy XX wieku. Był on znanym metalurgiem, chemikiem i metaloznawcą oraz opracował szereg nowych metod badawczych i patentów.

Każda klasa pierwsza przygotowała prezentację multimedialną oraz plakat związany z dorobkiem uczonego, a także strój oraz zdjęcia o tematyce matematycznej, chemicznej i fizycznej. Klasy wybrały po czterech przedstawicieli, którzy ,,łamali’’ sobie głowy, szukając odpowiedzi na niełatwe pytania. Reprezentanci musieli zabłysnąć nie tylko szeroką wiedzą z przedmiotów ścisłych, ale i kreatywnością ( do ich zadań należało bowiem wymyślenie wiersza ułatwiającego zapamiętanie rozwinięcia dziesiętnego liczby pi). Pozostali uczniowie również brali czynny udział w wydarzeniu. Aktywnie dopingowali swoją drużynę wymyślnymi okrzykami oraz samodzielnie wykonanym transparentem. Początkowo wszystkie klasy szły ,,łeb w łeb’’, ostatecznie jednak zwyciężyli uczniowie klasy I TI, uzyskując jednopunktową przewagę.

Szkolny Dzień Nauk Ścisłych prowadzili uczniowie klasy II LOL pod opieką wychowawcy Anety Kasjaniuk i pani Ewy Chmielińskiej.

Odnośniki