Szkolny Konkurs Fotograficzny „Selfie z książką w jesiennym wydaniu”

10 listopada 2022

Biblioteka szkolna ZS 3 zaprasza uczniów do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pod hasłem: „Selfie z książką w jesiennym wydaniu”.
Zrób zdjęcie, gdzie głównym motywem przewodnim jest książka oraz jesień.
Prace prosimy przesyłać na adres biblioteki: biblioteka@zs3-wyszkow.pl
Prace zostaną ocenione przez szkolne jury. Rozstrzygnięcie konkursu 5 grudnia 2022 roku.

Regulamin Konkursu

Regulamin konkursu

 1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie ZS 3.
 2. Konkurs rozpoczyna się 10.11.2022r.,
 3. Termin składania prac upływa 2 grudnia 2022r.
 4. Termin ogłoszenia wyników konkursu 5 grudnia 2022 r.
 5. Prace należy przesłać pocztą e-mail na adres: biblioteka@zs3-wyszkow.pl
 6. Praca fotograficzna powinna być wykonana własnoręcznie przez uczestnika konkursu.
 7. Fotografia powinna nawiązywać do tematu konkursu „Selfie z książką w jesiennym wydaniu”.
 8. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 zdjęcie.
 9. Pracę konkursową należy podpisać podając: imię i nazwisko autora zdjęcia oraz klasę.
 10. Dostarczenie pracy jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do pracy konkursowej na organizatora-biblioteki, zgodą na jej publiczne udostępnianie (na stronie internetowej organizatora).
 11. Autorzy zwycięskich prac zostaną poinformowani przez bibliotekę.
 12. Najciekawsze zdjęcia zostaną nagrodzone.
 13. Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane. 

 

Odnośniki