Technikum ZS3 wyróżnione w rankingu Perspektywy 2018

3 stycznia 2018

W początku bieżącego roku Technikum w Zespole Szkól Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie zajęło wysoką lokatę w rankingu szkół, opracowanym przez wydawnictwo i portal edukacyjny „Perspektywy” (XX jubileuszowy Ogólnopolski Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2018) – 34. miejsce w województwie mazowieckim i 283. w Polsce, a uwzględniwszy tylko wyniki egzaminu maturalnego (w tym względzie szczególnie wyróżniają się nasi uczniowie) – 45. miejsce w kraju. Warto odnotować, że nasze Technikum znalazło się w tym rankingu po raz kolejny, obecnie jako jedyne nie tylko z  powiatu wyszkowskiego, ale też – z terenu Delegatury Kuratorium Oświaty w Ostrołęce, której podlegamy. Obecnie w ZS3 funkcjonuje 8 oddziałów Technikum, w których uczy się w klasach 1.-4. ogółem 217 uczniów w dwóch zawodach: technik ekonomista i technik informatyk.

Z informacji dostępnych na stronie internetowej organizatora wynika, że w tegorocznym rankingu wzięto pod uwagę dane 2195 liceów ogólnokształcących i 1744 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2017 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki, zdawanych obowiązkowo, były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przewodniczących komitetów głównych olimpiad. Pracom Kapituły przewodniczył prof. dr hab. Jan Łaszczyk, b. rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i przewodniczący Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Kryteria Ogólnopolskiego Rankingu Techników 2018 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20 proc.), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20 proc.), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30 proc.) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30 proc.).

Przygotowano również podrankingi wojewódzkie (oddzielne dla liceów i techników), które są wyciągami z głównych rankingów ogólnopolskich. Wszystkie rankingi, obejmujące łącznie ponad 1500 najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w Polsce, opublikowane zostały na portalu edukacyjnym: www.technika.perspektywy.pl ; www.licea.perspektywy.pl.

Technikum ZS3 – technika w kraju:

Technikum ZS3 wyróżnione w rankingu Perspektywy 2018

Technikum ZS3 – na Mazowszu:

Technikum ZS3 wyróżnione w rankingu Perspektywy 2018

Technikum ZS3 – w zakresie egzaminu maturalnego – w kraju:

Technikum ZS3 wyróżnione w rankingu Perspektywy 2018

Odnośniki