test-kadra

test-kadra

Adam M. Mickiewicz
– DYREKTOR

test-kadra

Elwira Sawicz-Bakuła
– wicedyrektor

test-kadra

Jerzy Sasin
– wicedyrektor

test-kadra

Grażyna Witkowska
– kierownik szkolenia praktycznego

Odnośniki