Transplantacja- darem życia

18 marca 2019

W Zespole Szkół nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie 18 marca 2019 r.
o godzinie 10:00 odbyła się konferencja organizowana w ramach programu „Partnerstwo
dla Transplantacji w Województwie Mazowieckim”. Celem Programu jest zwiększenie liczby dokonywanych przeszczepów narządów pobieranych od osób zmarłych, rozwinięcie programu przeszczepiania nerek od dawców rodzinnych oraz uzyskanie społecznego poparcia dla idei dawców narządów. Program realizowany jest z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego od 2009 roku.

Zgromadzonych gości: dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wyszkowie panią Cecylię Domażałę, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Wyszkowie panią Beatę Kiliańczyk-Szawłowską, Wójta gminy Długosiodło pana Stanisława Jastrzębskiego, dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. C. K. Norwida w Wyszkowie panią Małgorzatę Ślesik Nasiadko, przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Wyszkowie, dyrektorów i pracowników jednostek podległych Urzędowi Miasta oraz Starostwu Powiatowemu
w Wyszkowie, dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Wyszkowa z delegacjami uczniów, dyrektorów szkół podstawowych z powiatu wyszkowskiego, pełnoletnich uczniów Zespołu
Szkół nr 3 w Wyszkowie oraz przedstawicieli lokalnych mediów z: „Nowego Wyszkowiaka”, „Wyszkowiaka”, „Tuby Wyszkowa”, „Radia Nadzieja” przywitała dyrektor ZS3 Elżbieta Michalik. Konferencje poprowadziła pani Magdalena Bielecka, która w swym wystąpieniu zaprezentowała szereg pozytywów płynących z bycia dawcą szpiku kostnego. Swe wystąpienia urozmaiciła multimedialnymi prezentacjami i filmami, które ze zdwojoną siłą ukazały uczestnikom, jak ważna jest pomoc. Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr med. Krzysztof Madej zreferował historię transplantacji w Polsce i za granicą oraz historię wydziału zdrowia. W aspekcie przeszczepu
i swoich doświadczeń z nim związanych wypowiedzieli się pozostali goście, bazując na przekazie multimedialnym. Przedstawiciel Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltranslant” dr n. przyr. Małgorzata Dudkiewicz podzielila się ze zgromadzonymi gośćmi wiedzą na temat przeszczepu komórek krwiotwórczych. Kolejni goście: z Polskiego Stowarzyszenia Transplantacji pan Eugeniusz Karmiłowicz oraz Stowarzyszenia Transplantacji Serca im. Profesora Zbigniewa Religi pan Przemysław Busz opowiedzieli o doświadczeniach osób żyjących
z przeszczepem. W trakcie konferencji była możliwość rejestracji dawców komórek macierzystych
i szpiki (DKMS) oraz degustacji zdrowej żywności przygotowanej przez uczniów Zespołu Szkół nr 3.

Konferencja wywarła na zgromadzonych ogromne wrażenie i z całą pewnością skłoniła uczestników do refleksji nad kruchością życia, zwracając szczególną uwagę na aspekt bezinteresownej pomocy

Odnośniki