Tydzień mózgu – konkurs plastyczny „ Mój mózg: jestem, myślę, czuję”

15 marca 2021

W ramach akcji pod tym właśnie tytułem zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym Mój mózg: jestem, myślę, czuję”

 

Celem konkursu plastycznego jest:

  1. popularyzacja wiedzy neurobiologicznej wśród uczniów szkół ponadpodstawowych.
  2. promowanie zainteresowań neurobiologią.
  1. rozwój kreatywności artystycznej i umiejętności plastycznych.

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych z siedzibą w Warszawie.

 Do konkursu mogą się zgłaszać uczniowie szkół ponadpodstawowych z województwa mazowieckiego.

 

Prace konkursowe powinny zostać wykonane dowolną techniką, np. farby, kredki, wycinanka, kolaż itp. i ilustrować koncepcję hasła „Mój mózg: jestem, myślę, czuję”.

 

Prace w postaci pliku TIFF, JPEG, w jakości nadającej się do wydruku, należy przesłać drogą elektroniczną na adres: fundacja.nenckiego@nencki.edu.pl, do dnia 31 marca 2021r.

 

 Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami indywidualnymi oraz własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.

Każdy uczestnik może przesłać jedną pracę plastyczną.

 

Praca plastyczna winna być opisana wg poniższego wzoru:

 

Imię, nazwisko uczestnika konkursu

Wiek, klasa

Nazwa i adres szkoły

Imię, nazwisko opiekuna z ramienia szkoły oraz jego telefon kontaktowy i adres mailowy

 

Wraz z pracą niezbędne jest przesłanie oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego lub samego uczestnika, jeśli jest on pełnoletni, stanowiące załącznik nr. 1 do regulaminu konkursu.

Bliższych informacji udzielę zainteresowanym osobom. Zachęcam do udziału w konkursie.

G.Cholewińska

Tydzień mózgu - konkurs plastyczny „ Mój mózg: jestem, myślę, czuję”

Odnośniki