Udział klas III LOL, III LOI oraz IV TI podczas prezentacji Global Education.

7 października 2019

Uczniowie klas III LOL, III LOI oraz IV TI wzięli udział w prezentacji przygotowanej przez Olgę i Agatę, które reprezentowały ,,Global education”. Owa firma zapewnia maturzystom bezpłatną pomoc w podjęciu studiów za granicą. Przedstawicielki realizowały zagadnienia posługując się przykładem uczelni wyższych w Wielkiej Brytanii. Przybliżyły zebranym ogólne koszty życia za granicą, warunki przyjęcia chętnych na uniwersytet i proces aplikacyjny. Otuchą dla przyszłych studentów jest możliwość ubiegania się o otrzymanie pożyczki studenckiej. Agata jako absolwentka uniwersytetu Worcester na kierunku ,,Film Studies” przedstawiła uczniom realia życia studenckiego. Wspomnienia i znajomości z okresu studiów określiła mianem bezcennych. Przedstawicielki zadeklarowały potencjalną pomoc zainteresowanym i zachęciły do skierowania do nich wszelkich pytań i wątpliwości poprzez serwisy społecznościowe. Dla wielu uczniów prezentacja byłą podmuchem motywacji a dla niektórych- swoistą odpowiedzią na osobistą ,,kordianową” rozterkę.

Odnośniki