UKSW z wizytą w ZS3

22 listopada 2022

W dniu 22 listopada uczniowie klas prozdrowotnych i klas maturalnych wzięły udział w spotkaniu z przedstawicielami Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Spotkanie miało na celu zapoznanie uczniów z ofertą edukacyjną uczelni, a także udział w prelekcjach prowadzanych przez wykładowcę wydziału biologii. Maturzyści zapoznali się z kierunkami kształcenia i mieli możliwość konsultacji indywidualnych. Wykłady pozostawiły w młodzieży klas prozdrowotnych pozytywne refleksje i zainspirowały do poszerzenia wiedzy w dziedzinie biologii. Takie spotkania pozwalają zwiększyć świadomość wyboru ścieżki edukacyjno – zawodowej. Pamiętajcie uczniowie dojrzały wybór to połączenie wiedzy o sobie i dopasowanie jej do oferty edukacyjnej.

Tego Wam życzymy
Organizatorzy spotkania

 

 

UKSW z wizytą w ZS3
UKSW z wizytą w ZS3
UKSW z wizytą w ZS3

Odnośniki