Unijne wsparcie dla Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie

15 czerwca 2023

Zespół Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie w ramach przyznanej na lata 2021-27 akredytacji otrzymał dofinansowanie w sektorze Edukacja szkolna w ramach Akcji 1 „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej”. Budżet przyznany naszej szkole to ponad 70 tysięcy euro – do wydania w ciągu najbliższych 15 miesięcy. Przyznane fundusze  planujemy wydać, organizując kursy i szkolenia dla 16 nauczycieli języków obcych i przedmiotów ogólnokształcących oraz wyjazdy edukacyjne dla 40 uczniów klas licealnych. Nawiązaliśmy już współpracę z instytucjami organizującymi szkolenia w Irlandii, Niemczech, we Włoszech, Hiszpanii, na Cyprze i na Teneryfie.

Decyzja o przyznaniu środków została podjęta przez Dyrektora Narodowej Agencji Programu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności 13 czerwca 2023 r.

Akredytacja daje możliwość corocznego finansowania naszych działań do 2027 roku. Jest to kolejny krok do umiędzynarodowienia i podniesienia jakości kształcenia w naszej szkole. Stawiamy na wykształconą kadrę pedagogiczną, ale też dbamy o rozwój naszych uczniów.

Tak duże wsparcie jest możliwie dzięki zaangażowaniu Dyrekcji szkoły, organu prowadzącego, tj. Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz inicjatorów projektu.

 

Opracowała: Aneta Augustynik, Sylwia Ludwikowska

Odnośniki