Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2022/2023 w Zespole Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego Wyszkowie

1 września 2022

 

1 września 2022 roku o godz. 9.00 w Zespole Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2022/2023.

W części oficjalnej rozpoczęcia nowego roku szkolnego wzięły udział wszystkie klasy pierwsze. Ze względu na prowadzone prace remontowe, dla pozostałych klas przewidziane były spotkania z wychowawcami w wyznaczonych wcześniej salach o godzinie 11.00 i 12.00. Dla osób, które nie mogły uczestniczyć w uroczystej inauguracji udostępniony został link do transmisji online.

Część oficjalną poprowadziła Pani Wicedyrektor ZS3 Elwira Sawicz-Bakuła, która powitała wszystkich przybyłych na inaugurację. W swoim przemówieniu Pani Wicedyrektor zapewniła uczniów rozpoczynających naukę w murach naszej szkoły, że czekają na nich nauczyciele i koledzy ze starszych klas zawsze gotowi do pomocy. Po wniesieniu sztandaru szkoły społeczność szkolna wspólnie odśpiewała hymn państwowy.

Następnie głos zabrał Dyrektor ZS3 dr Adam Mickiewicz, który podziękował uczniom klas pierwszych za wybór naszej szkoły jako kolejnego etapu edukacji. Jednocześnie Dyrektor przypomniał, że ten rok był szczególny jeśli chodzi o rekrutację, ponieważ liczba kandydatów ubiegających się o miejsce w szkole była o wiele większa niż w latach poprzednich. W tym roku szkolnym zostało utworzonych osiem pełnych oddziałów, pięć klas liceum ogólnokształcącego i trzy klasy technikum. Pan Adam Mickiewicz w przemówieniu odniósł się do trwającego generalnego remontu szkoły i związanych z nim utrudnień, jednocześnie podkreślił, że prace są już finalizowane. Dyrektor ZS3 przypomniał zgromadzonym, że w dniu dzisiejszym tj. 1 wrześnie 2022 roku mija dokładnie 18 lat od powołania do istnienia Zespołu Szkół Nr 3, który został wyłoniony ze struktur Centrum Kształcenia Ustawicznego. Pan Adam Mickiewicz odniósł się także do rocznicy wybuchu II wojny światowej i związanej z nią historii Wyszkowa. Dyrektor ZS3 zakończył przemowę słowami Pieśni IX Jana Kochanowskiego:

„Nie porzucaj nadzieje,

Jakoć sie kolwiek dzieje:

Bo nie już słońce ostatnie zachodzi,

A po złej chwili piękny dzień przychodzi.

(…)

Nic wiecznego na świecie:

Radość sie z troską plecie,

A kiedy jedna weźmie moc nawiętszą,

W ten czas masz ujźrzeć odmianę naprędszą”

 

Następnie głos zabrał przewodniczący Rady Rodziców pan Sylwester Grodzki, który w imieniu rodziców życzył radości i wielu sukcesów uczniom oraz podziękował nauczycielom za trud wkładany w pracę z młodzieżą. Kolejno przemówienie wygłosił Jakub Wróbel – przedstawiciel Samorząd Uczniowskiego. Zwrócił się on do pierwszoklasistów życząc im, aby w murach naszej szkoli odkrywali swoje talenty i rozwijali pasje.

Kolejnym punktem apelu było błogosławieństwo na nowy rok szkolny 2022/2023 udzielone przez ks. Mateusza Krajewskiego.

Następnie w obecności społeczności szkolnej odbyło się oficjalne ślubowanie klas pierwszych. Tekst ślubowania odczytała pani Karolina Mickiewicz. W uroczystym geście przed sztandarem ZS3 przedstawiciele klas pierwszych wypowiedzieli słowo „Ślubuję!”.

Tradycją ZS3 jest wręczenie w czasie uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego statuetek osobom, które uzyskały najwyższe wyniki na egzaminach maturalnych. W tym roku statuetki wręczono:

Krystianowi Krajewskiemu [4TI] – w TECHNIKUM

Marcie Zalewskiej – w klasie  4TE

Nikoli Mróz [3LOL] – w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

Miłoszowi Czestkowskiemu – w klasie 3LOI

Malwinie Kozłowskiej – w klasie 3LOE

Kacprowi Stopce – w klasie 3LOZ oraz BIOLOGIA p. rozszerzony

Szymonowi Szczesnemu [3LOI] – J. ANGIELSKI  p. rozszerzony

Piotrowi Mejerowi [3LOE] – GEOGRAFIA p. rozszerzony

Natalii Zasłonie [3LOL] – J. POLSKI oraz J. NIEMIECKI p. rozszerzony

Wiktorowi Apelskiemu [4TE] – MATEMATYKA  p. rozszerzony

Bartłomiejowi  Sakowiczowi [4TI] – HISTORIA p. rozszerzony.

 

Po wyprowadzeniu sztandaru szkoły został przedstawiony harmonogram spotkań pierwszoklasistów z wychowawcami w salach.

Rok szkolny 2022/2023 został oficjalnie rozpoczęty! Życzymy, aby był to czas podejmowania nowych wyzwań oraz wytrwałego dążenia do osiągnięcia wyznaczonych celów!

 

Karolina Mickiewicz

Odnośniki