Uroczyste, wirtualne zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w Zespole Szkół Nr 3  im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie.

26 czerwca 2020

 Hasłem „Szkoła do hymnu” rozpoczęło się uroczyste, wirtualne zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w Zespole Szkół Nr3  im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie. Utwór wykonała uczennica klasy 1 Loi Kamila Dzierbun.

Następnie głos zabrał dyrektor szkoły, pan Adam Mickiewicz, który rozpoczął swoje przemówienie słowami: „Najdrożsi uczniowie i rodzice, Szanowni Państwo nauczyciele i pracownicy obsługi ZS3 w Wyszkowie, oto dziś dobiega końca kolejny rok szkolny, tym razem trochę inny, nietypowy. Rok, który jest z kilku powodów szczególny. Nigdy w dziejach szkolnictwa, nie wydarzyło się to, co obecnie jest naszym udziałem. Od ponad 3 i pół miesiąca to Wasze domy, drodzy uczniowie,  były salami lekcyjnymi”. Dodał także, że dzięki pracy nauczycieli oraz zaangażowaniu uczniów, udało się wszystkim utrzymać więź niezbędną do realizacji procesu edukacji. W dalszej części przemówienia dyrektor Adam Mickiewicz z dumą podkreślił, że wszyscy zdaliśmy egzamin z pracy i nauki w nowych warunkach, jakimi obdarzyła nas rzeczywistość.

Dyrektor podkreślił, że obecny rok szkolny kończą uczniowie z 20 oddziałów liceum ogólnokształcącego i technikum, w sumie około 600 osób. W tym momencie zostały skierowane podziękowania do wszystkich tych, którzy zechcieli przyjąć zaproszenie na to nietypowe, bo wirtualne zakończenie roku szkolnego. Dyrektor Mickiewicz podkreślił, że mimo tego, iż jest to wirtualna uroczystość, zostały zachowane wszystkie elementy dotychczasowych zakończeń, tj. odśpiewanie hymnu, przemówienia, sprawozdania z klasyfikacji oraz część artystyczna. Tegoroczne zakończenie przybiera z wiadomych powodów postać nagrania filmowego i zostaje udostępnione od godziny 9.00, czyli takiej godziny, w której rozpoczęłaby się tradycyjna uroczystość – poinformował dyrektor.

W dalszej części wystąpienia dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie skierował do  uczniów kilka słów odnoście panującej sytuacji epidemicznej. Podkreślił, że dyrekcja szkoły oraz nauczyciele i pracownicy, przez cały okres zdalnego nauczania są sercem z uczniami, którzy różnie przezywali ten czas nauki w swoich domach. Wyraził również nadzieję, że można znaleźć pozytywne akcenty towarzyszącej nam sytuacji chociażby takie, że platforma Moodle jak i Skype dla firm, które wykorzystywaliśmy w zdalnym nauczaniu, będą stanowiły urozmaicenie tradycyjnych form nauczania w przyszłości oraz że fakt, iż doceniliśmy wagę życia rodzinnego,  czas poświęcony rozwijaniu pasji i zainteresowań.

W dalszej części swojego wystąpienia dyrektor szkoły zapewnił uczniów, że wychowawcy tak zaplanowali rozdawanie świadectw, aby zapewnić uczniom bezpieczeństwo a jednocześnie stworzyć okazję do bezpośredniego spotkania w klasach.

Na koniec swojego wystąpienia pan dyrektor Adam Mickiewicz zwrócił się do uczniów słowami fraszki Jana Kochanowskiego „ Człowiek Boże Igrzysko” :

 

Nie rzekł jako żyw żaden więtszej prawdy z wieka,
Jako kto nazwał bożym igrzyskiem człowieka.

 

Pan  dyrektor pozwolił sobie na kilka osobistych słów podziękowań, jako że razem z końcem roku szkolnego, dobiega również koniec pierwszego roku w roli dyrektora szkoły. Wyraził swoje podziękowania za wsparcie najbliższym współpracownikom: wicedyrektorom pani Elwirze Sawicz – Bakule, panu Jerzemu Sasinowi jak i pani kierownik szkolenia praktycznego- Grażynie Witkowskiej. Podziękował również pani Elżbiecie Michalik za wsparcie i cenne rady, pani Anecie Pękul, dyrektorowi Centrum Kształcenia Ustawicznego, za życzliwą współpracę, nauczycielom, rodzicom i uczniom za życzliwość, otwartość i rzetelną pracę. Następnie pan dyrektor Mickiewicz zwrócił się w kilku słowach do organu prowadzącego, jakim jest Urząd Marszałkowski w Warszawie i wyraził swoją wdzięczność za współpracę i wsparcie.

Na koniec wystąpienia pan dyrektor Adam Mickiewicz skierował swoje pozdrowienia do młodzieży, życząc wszystkim zdrowia i dobrych nastrojów. Hasłem – rok szkolny 2019/2020 uważam za zakończony – zakończył swoje przemówienie, dziękując za wirtualne spotkanie, zaprosił na dalszą część uroczystości.

 

W kolejnym punkcie  zakończenia roku szkolnego głos zabrała  pani wicedyrektor Elwira Sawicz – Bakuła, która rozpoczęła swoje wystąpienie słowami, że dzień zakończenia roku szkolnego to dzień, na który wszyscy czekają, w tym roku nietypowy, częściowo wirtualny. Dla niej również szczególny, gdyż pierwszy na stanowisku wicedyrektora – jak podkreśliła. Pani wicedyrektor poinformowała wszystkich, że przypadł jej zaszczyt odczytania listu od Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego. Wcześniej jednak wyraziła kilka słów podziękowań za życzliwość i wyrozumiałość oraz pomoc przy sprawowaniu nowej funkcji dyrekcji szkoły, nauczycielom i pracownikom.

 

W dalszej części wirtualnej uroczystości wicedyrektor Jerzy Sasin przedstawił wyniki klasyfikacji rocznej. Swoje wystąpienie rozpoczął od zacytowania słów Jana Pawła II – „Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali”. Wyraził swoje zadowolenie, że uczniowie, w innej, bo wirtualnej rzeczywistości, bez bezpośredniego kontaktu z nauczycielem, wszyscy, bo naprawdę z niewieloma wyjątkami, zmobilizowali się i otrzymali promocję do klasy następnej.

Klasyfikacja w roku szkolnym 2019/2020 przedstawia się następująco:

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie:

Lp.

Klasa

Imię i nazwisko wychowawcy

Liczba uczniów w pierwszym dniu nauki

Liczba uczniów w ostatnim dniu nauki, w dniu klasyfikacji

Średnia ocen

1.

1LEp

Cholewińska Grażyna

26

29

3,77

 

 

2.

1LIp

Składanek Izabela

30

27

3,44

 

3.

 

 

1LLp

 

 

Michalik Agnieszka

 

28

 

31

 

4,31

 

4.

1LOE

Gurbała Kamil

29

29

3,96

 

5.

1LOI

Witkowska Grażyna

28

30

3,54

 

 

6.

1LOL

Błachnio Lidia wz

A.Wydryszek

29

31

4,24

 

7.

1LOZ

Nida Piotr

29

29

4,04

 

8.

1LZp

Nizińska Dorota

28

27

4,03

 

9.

2LOE

Kownacka Katarzyna

31

31

3,90

 

10.

2LOI

Szulęcki Robert

30

29

4,21

 

11.

2LOL

Zdrojewska Agnieszka AZ

31

31

3,81

 

12.

2LOZ

Szwed Małgorzata MS

30

32

4,19

Technikum w Zespole Szkół nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie:

Lp.

Klasa

Imię i nazwisko wychowawcy

Liczba uczniów w pierwszym dniu nauki

Liczba uczniów w ostatnim dniu nauki, w dniu klasyfikacji

Średnia ocen

1.

1TEp

Ludwikowska Sylwia

27

23

3,77

 

2.

1TE

Zybert-Malinowska Wioletta

30

25

3,92

 

3.

1TI

Kozon Magdalena

30

32

3,82

 

4.

1TIp

Buźniak Katarzyna

30

28

3,84

 

5.

2TE

Zawadzka Agata

29

29

3,79

 

6.

2TI

Gąsiewski Mateusz

 

 

 

 

7.

3TE

Kasjaniuk Aneta

28

28

3,89

 

8.

 

 

3TI

Steczkowski Edward

28

28

3,95

 

Po przedstawieniu klasyfikacji głos zabrała pani Grażyna Witkowska, kierownik szkolenia praktycznego, która krótko podsumowała działalność społeczną i zawodową w minionym roku szkolnym. Wyraziła swoją wdzięczność za wszystkie inicjatywy podejmowane na rzecz szkoły i chociaż część z tych zaplanowanych, nie udało się zrealizować, z powodu panującej sytuacji jak np. staży uczniowskich zaplanowanych na czas wakacji to podkreśliła, że jest dumna z dojrzałej podstawy uczniów podczas pracy zdalnej. Dzięki tej postawie udało się zrealizować w formie zdalnej praktyki w klasach 2 Te, 2 Ti, 3 Ti. Klasa 3 Te odbyła praktykę zawodową jeszcze przez ogłoszeniem pandemii. Pani Witkowska poinformowała również, że obecnie trwają egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Egzamin pisemny już za nami, a egzaminy praktyczne będą zdawać uczniowie klas 2 Te, 3 Ti jak i grono absolwentów. Pani Witkowska zakończyła swoje przemówienie życzeniami udanego, upragnionego wypoczynku. Rodzicom i uczniom przekazała życzenia pomyślnych i pięknych wakacji, gdyż przeżywanie piękna jest kluczem do edukacji, jak podkreśliła.

 

Kolejne punkty zaproponowane przez szkołę uczniom podczas wirtualnego zakończenia roku szkolnego to wystąpienie pani pedagog Lidii Chmielewskiej, która podkreśliła, że mimo tego, że praca w tym roku okazała się trudniejsza, niż się wszyscy spodziewaliśmy, to udało się dotrwać do końca. Kilka razy zwracała uwagę, że jest oczarowana pasjami uczniów, którymi chwalili się podczas zdalnego nauczania i życzyła wszystkim rozwijania ich podczas wakacji, a tym, którzy wciąż szukają pomysłu na siebie, życzyła, aby znaleźli czas na ich szukanie. Na koniec zaprosiła na prezentację podsumowującą akcję „Co książki mówią”.

 

Po wystąpieniu pani pedagog, z bożym błogosławieństwem wystąpił ksiądz Emil Sasinowski, który w imieniu swoim jak i księdza dziekana Zdzisława Golana i księży pracujących w parafii Św. Idziego, życzył obfitości łask bożych oraz nieustannego odkrywania piękna.

Po tym, jak głos zabrała przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Maria Najmoła, która podziękowała dyrekcji, nauczycielom za zrozumienie, poświęcenia, szczególnie w okresie zdalnego nauczania oraz wystąpieniu przewodniczącego rady Rodziców pana Sylwestra Grodzkiego, który podziękował w imieniu wszystkich rodziców i uczniów za trud wychowania, wszyscy zostali zaproszeni na część artystyczną. Rozpoczęła się ona utworem „ Dni, których jeszcze nie znamy” Marka Grechuty w wykonaniu Nikoli Wyszyńskiej z klasy 1 Lzp, następnie mogliśmy wysłuchać utworu instrumentalnego w wykonaniu Roksany Sówki z klasy 1 Lol „Mariage d’amour” Paula Senneville’a. Potem mogliśmy wysłuchać przemówienia zwyciężczyni Konkursu Krasomówczego, który odbył się podczas Wirtualnego Dnia Patrona 22 czerwca Marii Kucharczyk z klasy 1 Lzp. Część artystyczna zakończyła się koncertem Kamili Dzierbun z kl.1 Loi. Kamila skierowała do wszystkich kilka słów, których myślą przewodnią był fakt, że na czas pandemii każdy z nas został zamknięty w swoich domach. Mieliśmy okazję pobyć sami ze sobą, swoimi najbliższymi. Mogliśmy zobaczyć, jak ważne są relacje z otaczającym nas światem codziennym, że żadne rzeczy materialne nie są w stanie nam ich zastąpić. I o tym, czego teraz wszyscy doświadczamy.  Kamila przygotowała utwory – „ Nie wie nikt” Moniki Urlik, „Wracam do domu” Justyny Steczkowskiej, „Co się śni niewidomym” Mawn’s Gallery & Nikole Kulesza oraz „Zamigotał świat” Varius Manx . Utwór kończy się słowami „ Ocal mnie, nim utracę wiarę w sens”.

Taką prośbą zawartą w tej piosence zakończyła się część artystyczna przygotowana przez uczniów Zespołu Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie.

 

 

                                                                                                                                           Magdalena Kozon

Odnośniki