Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

30 kwietnia 2021

„Nie porzucaj nadzieje, jakoć się kolwiek dzieje”…..

 

Ostatniego dnia kwietnia 2021 roku, klasy maturalne zakończyły swoją kilkuletnią naukę w Zespole Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie. Wszyscy uczniowie 6 klas maturalnych Liceum  Ogólnokształcącego i Technikum w  Zespole Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie ukończyli szkołę.  Uroczystość zakończenia roku szkolnego odbyła się nietypowo. Maturzyści odebrali swoje świadectwa, nagrody i statuetki od  wychowawców w budynku szkoły. Jednakże spotkania te odbyły się w reżimie sanitarnym, według przygotowanego wcześniej harmonogramu. Absolwenci wyrazili swoje podziękowanie za naukę, opiekę i wychowanie skierowane do dyrekcji, wychowawców, nauczycieli uczących oraz pracowników szkoły.

Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 3 nagrała i wyemitowała materiał filmowy, połączony z prezentacją opracowaną przez p. Karola Łąpińskiego, adresowaną do absolwentów i ich rodziców.

Część oficjalna została rozpoczęta poprzez odśpiewanie hymnu państwowego przez  uczniów z klas maturalnych oraz klas młodszych rocznikowo: Natalia Żmijewska (kl. 3 LOL), Piotr Karczewski (kl. 4 TI), Natalia Składanek (kl. 3 LOL), Daria Oliasz (kl. 1 LL) oraz Roksana Sówka (kl. 2 LOL).

Pan dyrektor Adam Mickiewicz zwrócił uwagę, iż prawie 180 osób z 6 klas maturalnych otrzymało świadectwa ukończenia trzyletniego liceum lub czteroletniego technikum w Zespole Szkół Nr 3 w Wyszkowie. Zaznaczył, iż ukończenie szkoły  otworzy absolwentom możliwość podjęcia dalszej nauki oraz przede wszystkim umożliwi podejście do egzaminu maturalnego.

Agnieszka Piórkowska (kl. 3 LOE), Nina Makowska (kl. 3 LOZ), Hubert Makowski (kl. 3 LOI), Aleksandra Zielińska (kl. 3 LOL), Karolina Kowalska (kl. 4 TE) oraz Mateusz Poleski (kl. 4 TI) to uczniowie, którzy dokonali wpisu w Złotej Księdze Absolwentów. Są to absolwenci, którzy uzyskali najwyższe średnie  w nauce w swoich klasach. Pan dyrektor wyróżnił  dwie klasy: klasę 3 LOI, która uzyskała najwyższą średnią wyników nauczania– 4,9 oraz klasę 4 TE, która uzyskała najwyższą frekwencję – 96,5%. W dalszej części przemówienia pan dyrektor odniósł się do trudnego czasu nauki zdalnej. Nadmienił, iż nauka w formie zdalnej nie  miała negatywnego wpływu na ostateczne wyniki klasyfikacji. Podziękowania od kadry kierowniczej szkoły skierował pan dyrektor do młodzieży i ich rodziców. Cytując słowa naszego patrona, Jana Kochanowskiego: „Nie porzucaj nadzieje, jakoć się kolwiek dzieje”, pan dyrektor stwierdził, iż warto je zachować jako motto, które pomoże  lepiej zrozumieć świat i mierzyć się z przeciwnościami. Kończąc przemówienie, pan Adam Mickiewicz życzył absolwentom m.in. powodzenia w realizacji ambitnych zamierzeń i szlachetnych celów oraz podziękował całej społeczności szkolnej za wkład w pracę w minionym roku szkolnym.

Wyrazy uznania dla maturzystów wyrazili również ksiądz Mateusza Krajewski oraz przewodniczący Rady Rodziców –pan Sylwester Grodzki, który życzył wszystkim powodzenia oraz podziękował gronu pedagogicznemu za trud włożony w naukę młodzieży.

Uczennice klasy 2 LI4 Ewa Koźlik i Maja Rosińska odczytały tekst napisany przez Kingę Ostrowską. Uczennice złożyły gratulacje absolwentom oraz pożegnały ich wyrażając dumę i uznanie za dyscyplinę w trudnych czasach pandemii. Piotr Sobotka z kl. 3 TI życzył maturzystom powodzenia w przyszłości.

Maria Najmoła (kl. 3 LOZ), przewodnicząca Samorządu Szkolnego, podziękowała dyrekcji, nauczycielom i pracownikom szkoły za wszystkie lata nauki, zaangażowanie, poświęcenie i ogrom przekazanej wiedzy.

 

 

                                                                             Kamil Gurbała

 


 

Z dumą można stwierdzić, że 94 absolwentów liceum oraz technikum uzyskało średnie od 4,00 wzwyż. W niektórych klasach jest to więcej niż połowa uczniów!

Dane te przedstawione są w poniższym zestawieniu.

 

Najlepsi uczniowie

w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

Zespołu Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie

 

Klasa 3 LOE 

Wychowawca – Katarzyna Kownacka

 

Lp.

Nazwisko i imię

1.

Piórkowska Agnieszka

2.

Kowalczyk Monika

3.

Kmoch Aleksandra Iwona

4.

Lipińska Aleksandra

5.

Deluga Klaudia

6.

Wójcik Wiktoria

7.

Jakubczak Beata

8.

Reniewicz Natalia

9.

Wójcik Aleksandra

10.

Zdunek Klaudia Weronika

11.

Wróbel Aleksandra

12.

Kamińska Klaudia

13.

Dudzik Martyna

 

 

Klasa 3 LOI

Wychowawca – Robert Szulęcki

 

 

Lp.

Nazwisko i imię

1.

Makowski Hubert

2.

Kownacka Wiktoria

3.

Powierza Wiktoria Anna

4.

Wicińska Izabela Weronika

5.

Borek Izabela

6.

Bialik Sandra

7.

Stysiak Aleksandra

8.

Piątek Kacper

9.

Zalewska Kornelia Helena

10.

Kaczyńska Kinga

11.

Kowalczyk Aleksandra

12.

Rogulska Aleksandra

13.

Bryk Julia Weronika

14.

Grzegorczyk Weronika

15.

Jarosz Adam Franciszek

16.

Lewandowski Filip

17.

Ślubowski Hubert

18.

Lalak Natalia

 

 

 

 

Klasa 3 LOL

Wychowawcy – Agnieszka Zdrojewska, Elżbieta Michalik

 

Lp.

Nazwisko i imię

1.

Zielińska Aleksandra

2.

Jagiełło Bartosz

3.

Kuchta Katarzyna

4.

Składanek Natalia

5.

Żmijewska Natalia

6.

Łaska Aleksandra

7.

Fedorczyk Klara Elżbieta

8.

Wilczyńska Oliwia

9.

Gołębiewska Julia

10.

Grzegorczyk Sandra Wiktoria

11.

Piotrowicz Laura

12.

Powierza Dawid

13.

Rozenek Weronika

14.

Gierlicka Olivia Marta

15.

Puławska Kinga

16.

Kalinowska Julia

17.

Piórkowska Oliwia

18.

Szuba Patrycja Sandra

 

Klasa 3 LOZ

Wychowawca – Małgorzata Szwed

 

 

Lp.

Nazwisko i imię

1.

Makowska Nina

2.

Baranowska Olga

3.

Pudłowska Aleksandra

4.

Kowalski Dominik

5.

Wiśniewska Julia

6.

Oliasz Julia

7.

Szymańska Weronika

8.

Stawiecka Agata

9.

Poleska Paulina

10.

Krawczyk Angelika

11.

Chodyna Roksana

12.

Ciok Weronika

13.

Puławska Katarzyna

14.

Buźniak Weronika

15.

Łukasiuk Natalia

16.

Najmoła Maria

17.

Garbacz Olga

18.

Wrzesiński Piotr

19.

Żurawska Małgorzata

 

 

 

 

 

 

Najlepsi uczniowie

w TECHNIKUM

Zespołu Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie

 

Klasa 4 TI

Wychowawca – Edward Steczkowski

 

Lp.

Nazwisko i imię

1.

Poleski Mateusz

2.

Glanowski Jakub

3.

Szymański Dawid

4.

Mróz Rafał

5.

Kuchta Cezary

6.

Jaworski Dawid

7.

Mech Patryk

8.

Wójcik Michał

9.

Jesionek Szymon

10.

Pochmara Łukasz

 

 

Klasa 4 TE

Wychowawca – Aneta Kasjaniuk

 

Lp.

Nazwisko i imię

1.       

Kowalska Karolina

2.       

Wójcik Dominika

3.       

Murza Martyna

4.       

Perzanowska Weronika Aleksandra

5.       

Czyż Natalia

6.       

Kalwaszewska Martyna Weronika

7.       

Misztela Aleksandra Agnieszka

8.       

Ostrowska Martyna

9.       

Przybysz Marta

10.   

Wawryło Julia

11.   

Kostrzewa Dominika

12.   

Falbowska Roksana

13.   

Nowak Piotr

14.   

Jeż Roksana

15.   

Markowski Marcin

16.   

Wiśniewski Mateusz

 

 

Wręczono również „Złote Pióro ZS3” wraz ze specjalnym listem pochwalnym; nagrody otrzymały 3 osoby z najwyższymi wynikami w LO i Techn.:

1.     Agnieszka Piórkowska z kl. 3LOE

2.     Nina Makowska z kl. 3LOZ

3.     Karolina Kowalska w kl. 4TE

Osoby wyróżnione prawem do dokonania wpisy w złotej księdze absolwentów (dotyczy osób z najwyższymi wynikami w nauce w poszczególnych klasach): Agnieszka Piórkowska w kl. 3LOE, Nina Makowska w kl. 3LOZ (obydwie uczennice uzyskały zarazem najwyższe średnie w LO!), Hubert Makowski w kl. 3LOI, Aleksandra Zielińska w kl. 3LOL oraz Karolina Kowalska w kl. 4TE (zarazem – najwyższa średnia w Technikum) i Mateusz Poleski w kl. 4TI.

 

Nagrody w Technikum za najwyższe wyniki na egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie  w sesji: Zima 2021

  1. Karolina Kowalska z kl. 4TE za najwyższe wyniki w klasie na egzaminach pisemnym i praktycznym z kwalifikacji AU.36 – Prowadzenie rachunkowości.
  2. Eryk Grzywacz z kl.4TI za najwyższe wyniki w klasie na egzaminach pisemnym i praktycznym z kwalifikacji EE.09 – Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.
  3. Dawid Szymański z kl.4TI za najwyższe wyniki w klasie na egzaminach pisemnym i praktycznym  z kwalifikacji EE.09 – Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

 

Na podziękowanie zasłużyli również uczniowie opiekujący się Samorządem Szkolnym oraz uczniowie współpracujący w redagowaniu gazetki szkolnej „Echo Trójki”.

 

Nagrody książkowe dla Samorządu Szkolnego:

Opiekun Samorządu Szkolnego – Joanna Świętoń

1.Maria Katarzyna Najmoła kl.3 LOZ

2.Piotr Nowak kl.4 TE

3.Mateusz Wiśniewski kl.4 TE

 

 

Nagrody książkowe za współpracę w redagowaniu gazetki szkolnej „Echo Trójki”

Opiekun gazetki szkolnej – Agata Zawadzka

Piątek Kacper, klasa III LOI

Zielińska Aleksandra, klasa III LOL

 

 

 

Nie można pominąć naszych sportowców i ich fenomenalnych osiągnięć.

 

Nagrody w postaci statuetek za reprezentowanie ZS3 w zawodach sportowych

 

Nazwisko i imię

Klasa

Dyscyplina sportowa

1. Nobis Kamil

4 TI

Piłka ręczna

2. Grzywacz Eryk

4 TI

Piłka ręczna

3. Runo Paweł

4 TI

Piłka ręczna

4. Poleski Mateusz

4 TI

Piłka nożna

5. Chmielewski Rafał

4 TE

Piłka siatkowa

6. Czyż Natalia

4 TE

Piłka nożna

7. Szczepaniak Patryk

4 TE

Piłka koszykowa

8. Murza Martyna

4 TE

Piłka ręczna

9. Lipińska Aleksandra

4 TE

Piłka ręczna

10. Wicińska Izabela

3 LOI

Piłka siatkowa

11. Woźnica Bartłomiej

3 LOI

Piłka siatkowa

12. Bialik Sandra

3 LOI

Piłka siatkowa

13. Lalak Natalia

3 LOI

Piłka siatkowa

14. Grzegorczyk Weronika

3 LOI

Piłka siatkowa

15. Borek Izabela

3 LOI

Piłka nożna

16. Wilczyńska Oliwia

3 LOL

Piłka koszykowa

17. Dawid Powierza

3 LOL

Piłka koszykowa

18. Makowska Nina

3 LOZ

Piłka nożna

19. Nowosielska Julia

3 LOZ

Piłka nożna

20. Żurawska Małgorzta

3 LOZ

Piłka nożna

21. Wojtkowski Przemysław

3 LOZ

Piłka nożna

22. Wrzesiński Piotr

3 LOZ

Piłka nożna

23. Kisiel Kryspin

3 LOZ

Piłka nożna

24. Szymańska Weronika

3 LOZ

Piłka nożna

25. Kowalski Dominik

3 LOZ

Piłka nożna

Odnośniki