Uroczystość w 100-lecie odzyskania przez Wyszków praw miejskich oraz warsztaty muzyczne

15 listopada 2019

15 listopada 2019 roku obyła się w szkole uroczystość historyczno-patriotyczna pt.: „W 100-lecie odzyskania przez Wyszków praw miejskich [w 1919 roku] oraz warsztaty muzyczne i występ zespołu „Wyszkowiacy” z udziałem młodzieży”. Przybyli na nią przedstawiciele władz miejskich oraz reprezentanci licznych organizacji i środowisk, w tym – młodzież wyszkowskich szkół, oprócz ZS3 i CKU – z 1LO im. C. Norwida, ZS1 im. M. Skłodowskiej, CEZiU im. M. Kopernika, Technikum w ZDZ, SP2 im. W. Broniewskiego, SP4 im. Obrońców Westerplatte. Organizatorami uroczystości byli ZS Nr 3 oraz CKU im. J. Kochanowskiego w Wyszkowie, MGBP w Wyszkowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Wyszkowa, Puszczy Białej i Kamienieckiej. Honorowy patronat nad uroczystością objął, obecny w czasie wydarzenia Burmistrz Wyszkowa, p. Grzegorz Nowosielski.

Uroczystość składała się z dwóch części. Na początku, po przywitaniu zaproszonych gości przez dyrektora CKU p. Anetę Pękul oraz dyrektora ZS3 p. Adama Mickiewicza, wysłuchano trzech prelekcji historycznych:

PRELEKCJA 1: Mirosław Powierza – Wyszków w okresie I wojny światowej i odzyskania niepodległości przez Polskę.

PRELEKCJA 2: Elżbieta Szczuka – Refleksje historyczne w 100-lecie odzyskania praw miejskich przez Wyszków.

PRELEKCJA 3: Adam M. Mickiewicz – Wyszków na przełomie XIX i XX wieku w świetle wybranych źródeł archiwalnych i prasowych.

W czasie przerwy obecni mogli chwilę odpocząć i porozmawiać przy herbacie oraz … zupie dyniowej serwowanej przez organizatorów.

W drugiej części zainteresowani mogli wziąć udział w warsztatach muzycznych, połączonych z występem zespołu „Wyszkowiacy”. Przed każdym z utworów prelegentka i prowadząca tę części uroczystości, tj. p. Elwira Sawicz-Bakuła (wicedyrektor ZS Nr 3), zaprezentowała w oryginalny sposób jego tło historyczne i literackie. Obecni na uroczystości wspólnie śpiewali, w oparciu o teksty wyświetlane na ekranie, mniej lub bardziej znane pieśni, reprezentujące bogatą polską tradycję śpiewaczą.

W czasie uroczystości Stowarzyszenie Przyjaciół Wyszkowa, Puszczy Białej i Kamienieckiej 5 osobom przyznało „honorowe członkostwo”, czego potwierdzeniem był okolicznościowy, pamiątkowy medalion z napisem– „W UZNANIU ZASŁUG”.

Wyróżnienie przyznano:

Elżbiecie Michalik – b. dyrektorowi ZS Nr 3 w Wyszkowie

Grzegorzowi Nowosielskiemu – burmistrzowi Wyszkowa

Wojciechowi Kwiatkowskiemu – b. Nadleśniczemu Nadl. Wyszków

Bogdanowi Pągowskiemu – b. Staroście Wyszkowskiemu

Sławomirowi Chmielakowi – prezesowi Banku Spółdzielczego w Wyszkowie

Uroczystość podsumował p. Adam Mickiewicz, dziękując m.in. dyrektorom szkół wyszkowskich za skierowanie delegacji a przede wszystkim prelegentom oraz zespołowi „Wyszkowaicy”. Ponadto za pomoc w przygotowaniu dziękował osobom, które szczególnie pomogły w organizacji, tj. p. Elżbiecie Michalik, p. Elwirze Sawicz-Bakuła, p. Jerzemu Sasinowi, p. Robertowi Szulęckiemu i p. Karolowi Łapińskiemu.

AMM

 

[budynek ZS3/CKU w Wyszkowie, ul. Jana Matejki 9, sala konferencyjna (s. 8), 15.11.2019 r. (piątek),

Uczestnicy – zainteresowani tematyką mieszkańcy Wyszkowa i okolic oraz uczniowie i nauczyciele z wyszkowskich szkół

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Przyjaciół Wyszkowa, Puszczy Białej i Kamienieckiej

ZS Nr 3 w Wyszkowie, CKU w Wyszkowie, MGBP w Wyszkowie

 

Program:

13.00 – cz. I, W100-lecie odzyskania przez Wyszków praw miejskich [w 1919 roku]

  • otwarcie uroczystości, przywitanie gości; A.Mickiewicz – ZS3/SPW, A.Pękul – CKU Wyszków

Witam najserdeczniej w murach szkoły – ZS3 i CKU. Jako współgospodarze tego miejsca dziś czynimy to razem. Ja nazywam się Adam Mickiewicz – dyr. ZS3, a funkcjonujemy tu wspólnie z CKU – p. dyr. A.Pękul, którą proszę teraz o głos …

AMM – W imieniu organizatorów, tj. …………, nasza szkoła, a właściwie nasze szkoły mają dziś rzadką okazję, by gościć tak znamienitych gości, reprezentujących  bardzo zróżnicowane środowiska, w tym głównie szkoły. Z przyjemnością informuję, że mam w sali przedstawicieli (młodzież wraz z opiekunami, nierzadko dyrektorami szkół): 1LO, ZS1, CEZiU, Technikum w ZDZ, SP2, SP4 a przede wszystkim młodzież z ZS Nr 3 oraz słuchaczy CKU. Młodzież proszę o wyrozumiałość i szczególnie wam, dziękuję za obecność.

Mamy zaszczyt przywitać w murach szkoły m.in. burmistrza Wyszkowa p. Grzegorza Nowosielskiego (który objął dzisiejzse wydarzenie honorowym patronatem, przewodniczącą RM p. Elżbietę Piórkowską. Witam ponadto:

 

  • Przedstawienie założeń i programu uroczystości oraz wprowadzenie – A. Mickiewicz

 

Dziś jestem w podwójnej, a nawet – jak się okaże – w potrójnej lub poczwórnej roli (dyrektor, prezes, moderator I części oraz prelegent). Jako prezes Stowarzyszenia deklaruję, że chcemy, przy tak licznej frekwencji, poinformować, że chcemy i my swoje „trzy grosze” dołożyć, przez uhonorowanie osób zasłużonych dla naszej organizacji.

Sądzę, że obchody kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości są dobrą okazją, by wspomnieć dziś już zapomniany epizod z dziejów naszego miasta, które przed stu laty, gdy odradzało się państwo polskie, odrodziło się formalnie jako ośrodek miejski. Prelegentów proszę o dyscyplinę czasową, byśmy po godzinie mogli udać się na przerwę – tam czeka nas mała niespodzianka.

Po przerwie jesteśmy zaproszeni na występ zespołu Wyszkowiacy, ale w trochę nietypowej formie, której zapowiedzią jest przygotowany układ sali. Informuję, że od wielu lat odbywają się takie występ pt. „Listopadowe spotkanie z Zespołem Wyszkowiacy” (dotąd zwykle w WOK „Hutnik”, a w tym roku zmieniamy nieco formułę).

Z przyjemnością informuję, że w części pierwszej zechciały dziś zabrać głos – podkreślam, społecznie, ku chwale naszego miasta – dwie osoby, które swoją wieloraką działalnością przyczyniają się do ugruntowania i rozbudowania stanu naszej wiedzy na temat przeszłości naszego miasta i okolicy. Co godne podkreślenia – a mówię to jako osoba, która miała trochę do czynienia z naukową stroną historii – są to ludzie potrafiący odnajdować nieznane, albo wręcz wywoływać źródła historyczne (np. przez wywiady). Wiem, że za ich sprawą dzieje się również wiele w zakresie pielęgnowania tradycji historycznej w zakresie nazewnictwa ulic i rond.

W tej części spotkania i ja pozwolę sobie zabrać głos. Siebie ustawiłem jak ostatniego, by – gdy zajdzie taka potrzeba – móc skrócić lub wydłużyć swoją wypowiedź.

Przed nami trzy prelekcje.

PRELEKCJA 1: Mirosław Powierza – Wyszków w okresie I wojny światowej i odzyskania niepodległości przez Polskę.

PRELEKCJA 2: Elżbieta Szczuka – Refleksje historyczne w 100-lecie odzyskania praw miejskich przez Wyszków.

PRELEKCJA 3: Adam M. Mickiewicz – Wyszków na przełomie XIX i XX wieku w świetle wybranych źródeł archiwalnych i prasowych.

  1. 14.10 – przerwa (kawa, herbata, ciastka),

  

14.30 – cz. II, występ zespołu „Wyszkowiacy” z udziałem młodzieży i zaproszonych gości, połączony z warsztatami muzycznymi (komentarz historyczny, omówienie warstwy muzycznej prezentowanych utworów),

  1. 15.30 – uhonorowanie osób zasłużonych dla Stowarzyszenia [ten punkt – być może pod koniec I części, tj. ok. 14.05]

Nasze Stowarzyszenie na walnym zebraniu podjęło uchwałę, by – na mocy statutu – przyznać honorowe członkostwo” [tak brzmi zapis statutowy] naszego Stowarzyszenia Przyjaciół Wyszkowa, Puszczy Białej i Kamienieckiej 5 osobom, co dziś mam zaszczyt ogłosić publicznie. W imieniu organizacji proszę wyróżnionych o przyjęcie tego tytułu. Na potwierdzenie tego faktu – na pamiątkowym medalionie napisaliśmy formułę – „W UZNANIU ZASŁUG”; osobom, które na różne sposoby zasłużyły się nie tylko dla naszej organizacji, ale również dla naszego miasta i regionu. Wyróżniamy w ten sposób osoby, które w konkretny, często wielokrotny sposób wsparli i wspierają naszą organizację. Zwracam uwagę, że zaszczyt honorowego członkostwa przyznajemy również osobom, które nie pełnią już eksponowanych stanowisk, co nie zmniejsza to naszej wdzięczności i uznania.

Wyróżnienie przyznano:

Elżbiecie Michalik – b. dyrektorowi ZS Nr 3 w Wyszkowie

Grzegorzowi Nowosielskiemu – burmistrzowi Wyszkowa

Wojciechowi Kwiatkowskiemu – b. Nadleśniczemu Nadl. Wyszków

Bogdanowi Pągowskiemu – b. Staroście Wyszkowskiemu

Sławomirowi Chmielakowi – prezesowi Banku Spółdzielczego w Wyszkowie

 – podsumowanie i zakończenie uroczystości.

Mam nadzieję, że z pożytkiem spędziliśmy te minione 2-3 godziny. Mogliśmy się spotkać i podzielić doświadczeniami. Szczególnie dziękuję młodzieży oraz reprezentantom szkół.

Oczywiście największe podziękowanie należy się seniorom z Zespołu Wyszkowiacy oraz prelegentom Dziękuję również moim kolegom, którzy pomogli przygotować dzisiejszą uroczystość – p. Elwirze Sawicz-Bakuła, p. Jerzemu Sasinowi, p. Robertowi Szulęckiemu, p. Karolowi Łapińskiemu.

Odnośniki