Uroczystość z okazji Święta Niepodległości

28 listopada 2012

,,… Jeszcze Polska nie zginęła…”

Wolność dla narodu polskiego, wyzwolenie spod panowania trzech zaborców Austrii, Prus i Rosji…

Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego, głos zabrała Pani dyrektor Elżbieta Michalik. Przypomniała nam jakim ważnym świętem jest dzień odzyskania niepodległości przez Polskę – 11 listopada. Pani dyrektor w swojej wypowiedzi wspomniała o kilku ważnych wydarzeniach historycznych, zwróciła uwagę na twórczość  wybitnych pisarzy tego okresu. Na koniec swojej wypowiedzi zacytowała fragment ,,Roty” Marii Konopnickiej. Część artystyczną  prowadził Tobiasz Przybysz. Na początku przedstawił krótki rys  historyczny  – droga Polski do niepodległości Po wystąpieniu Tobiasza Przybysza obejrzeliśmy fragment filmu  o Józefie Piłsudskim pod tytułem ,, Droga do wolności”. Po projekcji wystąpiły dwa zespoły, które zaśpiewały pieśni o tematyce patriotycznej: ,, Białe róże”, ,,Szara piechota”, ,,Rozstrzelana armia” i ,,Ojczyzna”. Te pieśni wprowadziły w nastrój zadumy i uświadomienia sobie, że ci ludzie zginęli za ojczyznę , aby przyszłe pokolenia mogły żyć w wolnej Polsce.

                                                                                       Aleksandra Banaszek

Meow Gallery: The gallery is empty.

 

Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Odnośniki