Uroczytość Inauguracji roku szkolnego 2021/22

1 września 2021

Społeczność szkolna ZS3 zgromadziła się 1. września – jak co roku – w hali sportowej, choć znów w nieco okrojonym składzie – ze względu na obostrzenia epidemiologiczne. O godzinie 9.00 w uroczystym apelu wzięli udział jedynie uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcami, nagrodzeni maturzyści oraz ich opiekunowie, a także Dyrekcja Szkoły. Pozostali uczniowie z klas II, III i IV spotkali się ze swoimi wychowawcami o godz. 11.30 i 12.30. Dla wszystkich nauczycieli, rodziców i uczniów, którzy ze względu na ograniczenia nie mieli możliwości uczestnictwa w uroczystości, na stronie internetowej szkoły zostało udostępnione nagranie z oficjalnej inauguracji roku szkolnego.

Uroczystość tę rozpoczęła Pani Wicedyrektor Grażyna Witkowska, która serdecznie powitała zebranych i zapowiedziała wprowadzenie sztandaru szkoły. Następnie uczennica klasy III LOI – Kamila Dzierbun – wykonała hymn Polski, w którego śpiewanie włączyli się wszyscy uczestnicy apelu. W swoim przemówieniu Wicedyrektor nawiązała do słów patrona szkoły, zaznaczając, że przed nami rok pełen szczególnych wyzwań.

Najważniejszym momentem uroczystości było wystąpienie Dyrektora ZS3 – dra Adama Mickiewicza – który skierował swoje słowa do całej społeczności szkolnej, nakreślając kierunek działań i inaugurując nowy rok szkolny. Pan Dyrektor rozpoczął swoje przemówienie od wspomnienia tragicznie zmarłych w czasie wakacji uczniów – Dawida Kuchty i Jana Mikołajewskiego – których śmierć uczciliśmy minutą ciszy. Dyrektor A. Mickiewicz wspomniał też o zmianach kadrowych, w tym o odejściu ze szkoły zasłużonych nauczycieli –  Pani Teresy Gruchacz i Pani Beaty Czechowskiej. W swoim przemówieniu Pan Dyrektor nawiązał też do historii szkoły i kraju – wybuchu II wojny światowej, rocznicy powstania Solidarności i 200-tnej rocznicy urodzin C. K. Norwida, cytując jego słowa: Bo piękno na to jest, by zachwycało
Do pracy – praca, by się zmartwychwstało
. .

Kolejnymi punktami inauguracyjnego spotkania były przemówienia przedstawicielki Rady Rodziców – Pani Agaty Marciniak – oraz Przewodniczącej Samorządu Szkolnego – Kingi Gałązki.

Następnie odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych, które poprowadziła Pani Anta Augustynik.  

Nieodłącznym elementem każdego rozpoczęcia roku szkolnego jest podsumowanie pracy  oraz nagrodzenie maturzystów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki podczas egzaminów. W tym roku  statuetki wręczono:

Hubertowi Makowskiemu – w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM oraz INFORMATYKA i MATEMATYKA p. rozszerz. [3LOI]

Weronice Perzanowskiej – w TECHNIKUM  [4TE]

 

Julii Gołębiewskiej – J. ANGIELSKI p. podst. i p. rozszerz.  [3LOL]

Aleksandrze Zielińskiej – WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, FILOZOFIA [3LOL]

Bartoszowi Jagiełło – J. POLSKI p. rozszerz. [3LOL]

Aleksandrze Lipińskiej – J. NIEMIECKI p. podst. i p. rozszerz. [3LOE]

Oldze Baranowskiej – w kl. 3LOZ

Agnieszce Piórkowskiej – w kl. 3LOE oraz GEOGRAFIA 

Natalii Składanek – w kl. 3LOL oraz J. POLSKI p. podst. i p. rozszerz.

Dawidowi Szymańskiemu – w kl. 4TI. 

         W dalszej części spotkania wicedyrektor Elwira Sawicz – Bakuła odczytała list Ministra Edukacji i Nauki, Przemysława Czarnka,  w którym zwrócono uwagę między innymi na program pomocy uczniom w powrocie do szkół po okresie pandemii.

Część oficjalną zakończyło błogosławieństwo księdza Mateusza Krajewskiego, udzielone całej społeczności na nowy rok szkolny 2021/22.

Po wyprowadzeniu sztandaru szkoły został przedstawiony harmonogram spotkań pierwszoklasistów z wychowawcami w poszczególnych salach. Przypomniano też o konieczności zapoznania się z Regulaminem szkoły w czasach pandemii, umieszczonym na stronie internetowej ZS3, a także o obowiązku noszenia identyfikatorów.

Nowy rok szkolny uważamy za rozpoczęty!

Życzymy całej społeczności szkolnej ZS3 wytrwałości w podejmowaniu wyzwań i wielu sukcesów edukacyjnych.

 

Po akademii delegacja uczniów kl. 3LOZ oraz Samorządu Uczniowskiego zapaliła znicz na mogile nieznanego żołnierza z 1939 r. na wyszkowskim cmentarzu.

Uroczytość Inauguracji roku szkolnego 2021/22

Aneta Augustynik

 

Odnośniki