Webinarium „Rachunkowość jako narzędzie niezbędne do zarządzania przedsiębiorstwem w dobie cyfryzacji”

2 marca 2022

W dniu 2 marca 2022 r. uczniowie technikum rachunkowości (klasy: 1TR, 2TR) wzięli udział w Webinarium „Rachunkowość jako narzędzie niezbędne do zarządzania przedsiębiorstwem w dobie cyfryzacji”, którego organizatorem było Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Podczas spotkania poruszone zostały następujące zagadnienia:

  1. Rachunkowość w systemie zarządzania podmiotem gospodarczym
  2. Znaczenie rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej
  3. E – sprawozdania jako narzędzie wykorzystywane do oceny prowadzonego biznesu, w tym:

– format i treść sprawozdania finansowego,

– wykorzystanie informacji zawartych w e-SF,

– narzędzia do analizy danych finansowych,

– podpisy elektroniczne,

– przykład złożenia i zweryfikowania podpisu elektronicznego.

  1. Księgowy doradcą biznesu – jakie wyzwania stoją przed księgowymi w dobie cyfryzacji?
  2. Jak biznes postrzega rolę księgowego oraz czego od niego oczekuje?
  3. Jakie są główne ryzyka w pracy księgowego?
  4. Na czym polega Work-flow, czyli elektroniczny obieg dokumentów i jakie są korzyści z jego zastosowania?
  5. Czym jest system informatyczny klasy ERP?

Prelegentami byli praktycy, którzy na co dzień zajmują się wyżej wymienionymi zagadnieniami w różnych podmiotach gospodarczych.

 

Wszyscy uczniowie, którzy wzięli udział w webinarium, otrzymali stosowne zaświadczenia.

 

Ewelina Szczerba – nauczyciel ZS Nr 3

Odnośniki