WIRTUALNY DZIEŃ OTWARTY W Zespole Szkół Nr 3 im. J. Kochanowskiego w Wyszkowie 12.05.2021r.

12 maja 2021

Za nami pierwsza odsłona spotkania z kandydatami na uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie. Ze względu na obostrzenia epidemiologiczne zdarzenie odbyło się wirtualnie – na oficjalnej stronie internetowej szkoły (z wykorzystaniem platformy Teams) i na Facebooku.

Wydarzenie zainaugurował dyrektor ZS3 – p. Adam Mickiewicz, kierując swoje przemówienie
do absolwentów klas ósmych i ich rodziców i krótko przedstawiając historię szkoły i osiągnięcia naszych uczniów. Wystąpienie uzupełniła projekcja filmu promującego szkołę (przygotowanego przez p. Katarzynę Buźniak i p. Katarzynę Zarzycką).

Następnie zainteresowani mogli obejrzeć prezentacje promujące poszczególne kierunki nauczania w ZS3:  klasy liceum ekologicznego i matematyczno – informatycznego,  lingwistyczno – humanistycznego, społeczno – ekonomicznego, prozdrowotno – przyrodniczego oraz klasy technikum ekonomisty, rachunkowości, programisty i technikum informatycznego. Prezentacje zostały przygotowane we współpracy z uczniami i wychowawcami klas pierwszych,
a zwłaszcza z p. Moniką Orłowską – Więch i p. Wojciechem Rogulskim, a także z p. Eweliną Szczerbą.

Kolejnym punktem programu była prezentacja redakcji i archiwalnych artykułów gazetki szkolnej „Echo Trójki” – przygotowana przez p. Agatę Zawadzką – oraz prezentacja osiągnięć sportowych uczniów ZS3, przygotowana przez p. Tomasza Dąbrowskiego.

Od g. 12.10 nasi przyszli uczniowie mogli uczestniczyć w spotkaniach organizowanych na platformie Teams. Pierwszym z nich, zatytułowanym Trafna decyzja edukacyjna – jak ją podjąć? – było spotkanie  z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz doradcą zawodowym – p. Lidią Chmielewską i p. Anną Sztorc. W godzinach od 13.00 do 15.00 odbywały się rozmowy kandydatów z  uczniami wybranych kierunków i przyszłymi wychowawcami: p. Matyldą Kryszkiewicz,  p. Anetą Augustynik,  p.  Katarzyną Szymańską, p. Ewą Chmielińską,  p. Joanną Świętoń, p. Izabelą Zbrzeźniak i  p. Michałem Łobaczem. O g. 15.00 kandydaci mogli jeszcze raz skonsultować swoją decyzję z  pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz doradcą zawodowym. Wszystkie spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży.

Zwieńczeniem wydarzenia były prezentacje pt. „Dlaczego ZS3?” i „Wspomnienia klasy I LZ”, przygotowane przez uczniów  pod opieką p. Karoliny Mickiewicz. Ostatnim punktem dnia otwartego było przemówienie  wicedyrektor ZS3 – p. Elwiry Sawicz – Bakuły, w którym wyraziła nadzieję,
że udało nam się pomóc młodym ludziom w dokonaniu właściwego wyboru kierunku nauczania. Pani dyrektor przypomniała  też, że 9 czerwca planujemy drugie spotkanie z absolwentami klas ósmychi ich rodzicami.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji dnia otwartego w ZS3, a zwłaszcza p. Karolowi Łapińskiemu.

 

Aneta Augustynik

WIRTUALNY DZIEŃ OTWARTY W Zespole Szkół Nr 3 im. J. Kochanowskiego w Wyszkowie 12.05.2021r.
WIRTUALNY DZIEŃ OTWARTY W Zespole Szkół Nr 3 im. J. Kochanowskiego w Wyszkowie 12.05.2021r.
WIRTUALNY DZIEŃ OTWARTY W Zespole Szkół Nr 3 im. J. Kochanowskiego w Wyszkowie 12.05.2021r.
WIRTUALNY DZIEŃ OTWARTY W Zespole Szkół Nr 3 im. J. Kochanowskiego w Wyszkowie 12.05.2021r.

Odnośniki