Wirtualny Dzień Otwarty w Zespole Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie

28 maja 2020

      „Wybór szkoły ponadpodstawowej może na kilka lat, a często na całe życie, określić ścieżkę kariery zawodowej każdego ucznia. Zatem taka decyzja nie powinna być podejmowana pochopnie, bez zastanowienia oraz pod presją innych: rodziców – bo powinieneś…, kolegów – chodź ze mną, będzie fajnie…, okoliczności –tu mam najbliżej, będzie mi wygodnie…”

     Kolejne wyzwanie, nowa rzeczywistość i zupełnie nowe, niepodobne do poprzedniego, inne spotkanie z przyszłymi uczniami naszej szkoły. W formie wirtualnej,28 maja 2020 roku, odbył się dzień otwarty w Zespole Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie, który rządził się swoimi prawami. Przygotowania do tego niezwykłego dnia wymagały zaangażowania, pomysłowości, inicjatywy zarówno ze strony nauczycieli jak i uczniów, zatem już 21 maja 2020 r. na szkolnym facebooku pojawił się plakat zapowiadający ten dzień, z przekierowaniem na stronę szkoły, a także  film zapraszający ósmoklasistów do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Materiały anonsujące przygotowały pani Katarzyna Zarzycka i pani Aleksandra Lange.  Poza tym znacznie wcześniej, w ramach reklamy szkoły, w lokalnej prasie i mediach  (Nowy Wyszkowiak, Wyszkowiak ,Tuba Wyszkowa) zostały umieszczone materiały promocyjne- film ( nagrany przez uczniów różnych klas), który został dołączony do prezentacji znajdującej się na stronie internetowej naszej szkoły, a także przesłany do dyrektorów szkół podstawowych, plakat z ogólną informacją o dniu otwartym i plakat ze szczegółowym planem.

     Dnia 28 maja 2020r. (czwartek) o godz. 10.00 dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie pan Adam Mickiewicz przy biurku w gabinecie, tradycyjnie w sposób nietradycyjny dokonał oficjalnej inauguracji  Wirtualnego Dnia Otwartego. Podziękował ósmoklasistom i ich rodzicom za przyjęcie zaproszenia. Rekomendował zainteresowanie ofertą edukacyjną szkoły. Pan dyrektor powiedział: „ … Technikum i liceum , szkoły wchodzące w skład Zespołu mają godną uwagi propozycję. Planujemy uruchomienie dziewięciu różnych specjalności, w tym trzy zupełnie nowe profile kształcenia, planujemy, by oferta była zawarta w siedmiu pełnych oddziałach. Uczeń może znaleźć swoje miejsce w ponadpodstawowej przestrzeni edukacyjnej czteroletniej i pięcioletniej”. Pan dyrektor przypomniał, że szczegółową ofertę przesłano do szkól podstawowych, znajduje się ona też na stronie internetowej szkoły i że pozostają pewne niewiadome, co do zasad rekrutacji, zostaną one przedstawione w najbliższym czasie. Pan dyrektor Adam Mickiewicz stwierdził, że od 30 lat uczy w Zespole Szkół Nr 3, a od roku ma zaszczyt pełnić funkcję dyrektora, zwrócił uwagę na to, że „w szkole uczy 70 nauczycieli różnych specjalności, wyróżniających się fachową wiedzą, otwartych na wyzwania, oddanych potrzebom edukacji, co choćby w ostatnim czasie uczniowie mogli  odczuć w ramach zdalnego nauczania. Jeśli szukacie szkoły otwartej na potrzeby młodzieży, nowocześnie wyposażonej, dobrze skomunikowanej, o elastycznej ofercie edukacyjnej, mającej i dającej perspektywy na przyszłość, czekamy na Ciebie. Wirtualny Dzień Otwarty w Zespole Szkół Nr 3 uważam za rozpoczęty”- powiedział pan dyrektor.

    Chwilę po godzinie 10 ósmoklasiści mogli odbyć wirtualny spacer, odwiedzając szkolne korytarze, sale lekcyjne, halę widowiskowo- sportową,  materiał filmowy przygotował pan Wojciech Rogulski.
Prezentacja oferty edukacyjnej szkoły, to kolejny punkt dnia otwartego w formie online, reklama kierunków z odpowiedną oprawą muzyczną znalazła się na szkolnym facebooku, w postaci wcześniej zmontowanego filmu, projektem tym zajął się również pan Wojciech Rogulski.

Absolwent szkoły podstawowej, który jest  zainteresowany rzeczywistością wirtualną, projektowaniem stron internetowych, administrowaniem  baz danych, eksploatacją lokalnych sieci komputerowych, uwielbia pracę przed komputerem…  prezentacją kierunku technik informatyk zajął się ucz. kl. III TI Piotr Karczewski.

Ekonomia, statystyka, wykonywanie prac biurowych, sporządzanie biznesplanu, rozliczanie wynagrodzeń, gospodarka finansowa jednostek organizacyjnych…reklamą kierunku technik ekonomista zajęli się uczniowie kl. II TE :Jan Mikołajewski, Klaudia Szabelska, Małgorzata Kielan.

Jeśli ósmoklasista jest zainteresowany rzeczywistością wirtualną, projektowaniem oprogramowania, projektowaniem stron internetowych, programowaniem aplikacji internetowych … prezentacją kierunku technik programista zajęli się pani Agnieszka  Kalinowska i pan Arkadiusz Wilczyński.

Podstawy rachunkowości finansowej, gospodarka finansowa jednostek organizacyjnych , systemy komputerowe w rachunkowości. Uczniowie zainteresowani np. pracą w biurze rachunkowym to…  promocją technika rachunkowości /programisty pod kierunkiem pani Joanny Świętoń zajęli się ucz. kl. III TE.
Uczniowie  uwielbiający  literaturę, zauważający  jej niezwykłość, posiadający ducha humanisty i  zdolności lingwistyczne, ci uczniowie , którzy w przyszłości zamierzają posługiwać się zaawansowanymi zjawiskami i funkcjami  językowymi, i którym nie jest obojętna historia lub geografia …. mogą wybrać klasę humanistyczno- lingwistyczną, film zapowiadający ten kierunek przygotowała pani Agnieszka Michalik z uczennicami z kl. I LLp.
Jeśli uczniowie są  zainteresowani badaniem różnych aktywności człowieka  i wpływu jego działalności na gospodarkę,  kwestiami  społecznymi, jeśli uczniowie są zainteresowani tą dziedzina geografii… reklamą kierunku  społeczno-ekonomicznego zajęły się uczennice II LOE: Aleksandra Kmoch i Aleksandra Lipińska.

Ósmoklasiści zainteresowani różnymi technikami  gimnastyki rekreacyjnej, ustalaniem prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia i odżywiania, uwielbiający  tańczyć… prezentacją klasy prozdrowotno- przyrodniczej zajęły się uczennice kl. II LOZ :Julia Wiśniewska, Angelika Pawlak, Maria Najmoła.

Uczniowie zainteresowani przeprowadzaniem analiz matematycznych,  przekazywaniem, przetwarzaniem i przechowywaniem informacji, diagnozowaniem, naprawą sprzętu komputerowego , tworzeniem aplikacji  internetowych…prezentacją klasy matematyczno- informatycznej zajęli się uczniowie kl. II LOI: Adam Jarosz i Konrad Bralewski.

Uczniowie marzący o zgłębianiu  tajników wiedzy przyrodniczej,  funkcjonowaniem przyrody, badaniem oddziaływań pomiędzy organizmami a ich środowiskiem,  możliwościami naturalnych nośników energii takich jak wiatr, woda… klasę ekologiczną zapowiadał pan Tomasz Jaszkowski i uczniowie kl. I lOI: Kamila Dzierbun, Oliwia Prus, Maciej Gierek, Oskar Kuchta.
Nad realizacją tej części projektu czuwała p. L. Chmielewska, pedagog szkolny.

       Indywidualna strefa konsultacyjna, czat „ na żywo” na facebooku, to kolejny punkt Wirtualnego Dnia Otwartego, do prezentowania szkoły w rozmowach online zgłosili się następujący uczniowie:

Jan Mikołajewski, Klaudia Szabelska, Małgorzata Kielan- kl. II TE

Konrad Żołądek, Kacper Puławski-  kl. III TI

Aleksandra Kmoch, Aleksandra Lipińska, Natalia Reniewicz-  kl. II LOE

Alicja Kalata, Julia Marciniak, Gabriela Rozenek, Aleksandra Szczerba, Alicja Osęka – kl. I LLp

Adam Jarosz, Konrad Bralewski- kl. II LOI

Julia Wiśniewska, Maria Najmoła, Angelika Pawlak –kl. II LOZ

Uczniowie prowadzili konwersacje z ósmoklasistami pod czujnym okiem p. Lidii Chmielewskiej i  Ewy Chmielińskiej.

Odbyły się też wirtualne spotkania z kadrą pedagogiczną:  panią  Agatą Zawadzką, panią Agnieszką  Wydryszek, panią Agnieszką  Kalinowską, panią Renatą Lalak, panią Dorotą Nizińską, panem Krzysztofem  Ostrowskim, panią Agnieszką  Zdrojewską, panią Katarzyną Buźniak, panią Lidią Chmielewską, panią Małgorzatą Kocięcką, panią Katarzyną  Szymańską, panią Ewą Chmielińską. Przyszli uczniowie naszej szkoły mogli porozmawiać z nauczycielami na tematy związane z procesem edukacyjnym,  sposobem prowadzenia zajęć, sprawdzania wiedzy.
Dyrekcja szkoły również zaprosiła ósmoklasistów  do swoich wirtualnych pomieszczeń na spotkanie w formie indywidualnej strefy konsultacyjnej.

Absolwenci szkół podstawowych mieli także możliwość spotkania się ze swoimi przyszłymi wychowawcami w ich pokojach, na odwiedzających przyszłych uczniów klasy ekologicznej i matematyczno- fizycznej czekał pan Tomasz Jaszkowski ( wychowawca)  i pani Lidia Chmielewska ( pedagog szkolny), na przyszłych uczniów klasy lingwistyczno- humanistycznej  czekała pani Magdalena Królikowska ( wychowawczyni)  i pani Małgorzata Kocięcka ( doradca zawodowy), natomiast na przyszłych uczniów klasy społeczno-ekonomicznej czekała pani Agnieszka Wydryszek ( wychowawczyni) i pani Katarzyna Szymańska ( nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i przedmiotów zawodowych), na  uczniów  klasy prozdrowotno- przyrodniczej czekał pan Krzysztof Ostrowski  ( wychowawca)i pani Ewa Chmielińska ( nauczyciel chemii i fizyki), a na uczniów klasy technikum informatycznego czekał  pan Wojciech Rogulski  ( wychowawca) i pani Katarzyna Buźniak ( nauczyciel informatyki), na ósmoklasistów, którzy chcieliby uczyć się w  klasie technikum ekonomicznego czekała pani Emilia Pietrzykowska ( wychowawczyni), na przyszłych uczniów klasy technikum rachunkowości i technikum  programisty czekała  pani Agnieszka Kalinowska ( wychowawczyni) i pani Renata Lalak ( nauczyciel przedmiotów ekonomicznych).

        Wizytówką naszej szkoły jest profesjonalnie prowadzona szkolna gazetka

 „ Echo Trójki”, uczniowie o godz. 14 mogli posłuchać zapowiedzi nowego numeru gazetki, redaktor naczelna pani  Agata  Zawadzka dokonała wizualizacji oraz zaprezentowała treści artykułów znajdujących się w tym numerze, nietypowym , ponieważ redagowanym zdalnie. Niespodzianką była prezentacja twórczości uczennic z kl I LZp Dominiki Piątek i Marii Kucharczyk, które recytowały własne doskonale skomponowane fraszki sytuacyjne. Kolejną artystyczną niespodzianką był wirtualny występ absolwentki ZS3 Aleksandry Zawadzkiej, która wykonała wakacyjną piosenkę.  

   Niezależnie od podanych ram czasowych ósmoklasiści mogli wziąć udział również w treningu zawodoznawczym, jeśli pojawiły się pytania dotyczące rekrutacji pani Iwona Kazimierczak udzielała porad w e-sekretariacie.

Podany czas transmisji online był orientacyjny. O wszystkich ewentualnych zmianach informowaliśmy na bieżąco poprzez fanpage na szkolnym facebooku.

    Oficjalne zakończenie Wirtualnego Dnia Otwartego, wypowiedź dyrektora szkoły pana Adama Mickiewicza nastąpiła ok. godz.14.30. Pan dyrektor ponownie powitał uczniów szkół podstawowych i ich rodziców, a także wszystkich, którzy uczestniczyli w Wirtualnym Dniu Otwartym w Zespole Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie. Dodał, że forma dzisiejszej uroczystości wynika ze szczególnej sytuacji epidemicznej. Zaprosił absolwentów, szczególnie tych, którzy wybrali Zespół Szkół 3 jako szkołę pierwszego wyboru. Pan dyrektor powiedział: „ Z wieloma z Was spotkamy się w sierpniu, gdy będzie prowadzona właściwa procedura rekrutacyjna w oparciu już o Wasze ostateczne wyniki, w tym wyniki egzaminów. Jak widomo młodzież ma bogatą ofertę edukacyjną w Wyszkowie. Śmiem twierdzić, że nasza szkoła jest godna uwagi, nasze atuty i wyróżniki staraliśmy się dziś uwydatnić. Wybór jest w Waszych, Młodzieży, rękach. My czekamy na Was, bardzo dziękuję nauczycielom, oraz uczniom szkół wchodzących w skład naszego Zespołu za przygotowanie tak różnorodnej i treściwej porcji materiałów informacyjno-reklamowych. Myślę, ze zarówno kandydaci jak i ich rodzice mają sposobność na ich podstawie dokonania właściwego wyboru. Dziękuję  za obecność i oficjalnie zamykam Wirtualny Dzień Otwarty w ZS 3 w Wyszkowie”. Pan dyrektor poinformował, że  większość prezentowanych materiałów będzie nadal dostępna na stronie internetowej i na szkolnym profilu na facebooku.

 

Projekt tego dnia mógł zostać sfinalizowany dzięki medialnemu opracowaniu  pana Karola Łapińskiego.

 

 

ESB


Odnośniki