Wizyta uczniów w Quad Graphics

25 kwietnia 2018

Uczniowie klas maturalnych w trzech turach odwiedzili  wyszkowską firmę Quad Graphics. Każda grupa brała również udział w wykładzie tematycznym zakończonym dyskusją. Maturzyści zapoznali się z funkcjonowaniem takich działów jak: dział technologów, wsparcia sprzedaży, kalkulacji, zakupów itp. W każdym z nich mieli szansę porozmawiać     z pracownikami, zapoznać się z zakresem obowiązków na danym stanowisku oraz predyspozycjami, które  są potrzebne by móc pracować    w danym dziale. Każdy pracownik podkreślał, iż znajomość języka angielskiego jest podstawą do zatrudnienia w tej firmie.

Panele dyskusyjne, w których uczestniczyli nasi uczniowie:

 „Prawo pracy – co warto wiedzieć, żeby zadbać o swoje interesy?” Prowadzony był przez pana Tomasza Kędziora wiceprezesa do spraw administracyjnych. Uczniowie dowiedzieli się jakie są normy prawa w zatrudnieniu, o ryzyku pracodawcy, o przywilejach pracownika, o urlopach, jak wygląda rozmowa kwalifikacyjna, na co zwrócić uwagę podpisując umowę o pracę, jakie są jej rodzaje. Uczniowie byli zachęcani do pytań na wszystkie nurtujące ich zagadnienia związane z tematem.

 „Kompetencje społeczne – klucz do sukcesu zawodowego” Wykład został poprowadzony przez Magdalenę Rojek specjalistę HR. Uczniowie dowiedzieli się czym są kompetencje społeczne i jak ważną rolę odgrywają w pracy. Kluczowymi umiejętnościami społecznymi, które zostały omówione  były: współpraca w grupie, zdolności interpersonalne, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętności radzenia sobie ze stresem, asertywność, kompetencje przywódcze, zdolności negocjacyjne, zarządzanie czasem, elastyczność, kreatywność. Pani Magdalena wyjaśniła, dlaczego te umiejętności są tak ważne z punktu widzenia pracodawcy i co wpływa na kształtowanie zdolności społecznych. Uczniowie porozmawiali  z panem Tomaszem Jarzębowskim – pracownikiem działu planowania, który codziennie przekonuje się o znaczeniu kompetencji społecznych ze strony pracowników firmy.

 „Zmiana – jedyna pewna rzecz w życiu” Spotkanie poprowadził Rafał Serowik. Ten  wykład uświadomił młodzieży, że warto otworzyć się na różne potrzeby środowiska i być elastycznym wobec  jego potrzeb. Oznacza to, że zmiana jest czymś oczywistym w naszym życiu.  My często obawiamy się ryzyka, straty dla nas czegoś ważnego. Jednak warto wypracować w sobie takie podejście, że zmiana to też rozwój osobisty, ścieżka awansu, korzystniejsze warunki pracy.

W wyjściu do firmy Quad Graphics wzięło około 100 osób.

Serdeczne podziękowania dla Pani Joanny Krzyżaniak i innych pracowników firmy, którzy umożliwili młodzieży zapoznanie się ze specyfiką pracy firmy oraz zorganizowali dyskusję na tematy tak ważne w życiu zawodowym człowieka.

Odnośniki